Hans van der Vlist

Buitengewoon raadslid

Hans van der Vlist heeft diverse functies bekleed bij de overheid. Hij was secretaris-generaal bij het ministerie van VROM, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen in het Hollands Noorderkwartier en lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De heer Van der Vlist is momenteel onder meer lid van de Raad van Commissarissen bij Vestia.