prof. dr. Pauline Meurs

Buitengewoon raadslid

Prof. dr. Pauline Meurs was van februari 2013 tot juli 2014 raadslid bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Sinds 1 januari 2015 is Pauline Meurs voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Daarnaast is zij hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw. Zij was eerder lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Nevenfuncties

  • Hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit
  • Lid van de raad van toezicht van de Universiteit van Amsterdam
  • Lid van de raad van toezicht van de Parnassiagroep
  • Lid van de raad van toezicht van ArtEZ, Hogeschool voor de kunsten
  • Voorzitter raad van toezicht a.i. Pharmaccess Group
  • Voorzitter van het Prins Bernard Cultuurfonds
  • Lid van het algemeen bestuur van de Vereniging Aegon
  • Voorzitter maatschappelijke adviesraad Trimbos instituut
  • Voorzitter maatschappelijke adviesraad Medical Delta
  • Lid van de Toetsgroep zorgplannen Aardbevingsgebied Groningen