Dr. ir. Aalt Dijkhuizen

Buitengewoon raadslid

Dr. ir. Aalt Dijkhuizen groeide op als zoon van een melkveehouder en studeerde af in de Agrarische Economie aan Wageningen University (1977). Hij promoveerde in 1983 aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en werd in 1992 benoemd als hoogleraar Animal Health Economics in Wageningen. In 1998 maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven en werd managing director Agri Noord-Europa bij het beursgenoteerde Nutreco. In 2002 ging hij terug naar Wageningen en werd hij bestuursvoorzitter en ceo van Wageningen UR (University & Research centre). Na zijn afscheid in maart 2014 is hij benoemd tot boegbeeld en voorzitter van het topteam van de topsector Agri&Food en is hij actief in diverse Raden van Commissarissen en nationale en internationale adviesraden in de food & agrisector, alsmede lid van de Raad van Toezicht van de Publieke Omroep. Daarnaast is hij persoonlijk adviseur van de Governor van Fujian Province in China.