Raadsleden

De raadsleden van de Onderzoeksraad hebben brede kennis van veiligheidsvraagstukken en beschikken over ruime bestuurlijke en maatschappelijke ervaring.

Daarnaast kan de Onderzoeksraad bogen op de kennis en ervaring van een aantal buitengewone raadsleden.

Permanente raadsleden

Momenteel bestaat de Raad uit de volgende permanente leden.

Buitengewone raadsleden

Buitengewone raadsleden ondersteunen de Raad op basis van hun sectorgerichte deskundigheid. Buitengewone raadsleden schuiven met enige regelmaat aan bij de vergaderingen van de Raad. Ook worden buitengewone raadsleden op basis van hun expertise of ervaringen betrokken bij specifieke onderzoeken.