Raadsleden

De raadsleden van de Onderzoeksraad hebben brede kennis van veiligheidsvraagstukken en beschikken over ruime bestuurlijke en maatschappelijke ervaring.

Daarnaast kan de Onderzoeksraad bogen op de kennis en ervaring van een aantal buitengewone raadsleden. 

Permanente raadsleden

Momenteel bestaat de Raad uit de volgende permanente leden. Chris van Dam is voorzitter van de Onderzoeksraad.

Buitengewone raadsleden

Buitengewone raadsleden ondersteunen de Raad op basis van hun sectorgerichte deskundigheid en nemen deel aan de vergaderingen van de Raad. Ook worden buitengewone raadsleden op basis van hun expertise of ervaring betrokken bij specifieke onderzoeken.