Werkwijze Onderzoeksraad

Een onderzoek door de Onderzoeksraad kent verschillende fases en procedures.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek om daaruit lessen te trekken en de veiligheid in Nederland te vergroten. De Onderzoeksraad is onafhankelijk van de Nederlandse overheid en andere partijen en besluit zelf welke voorvallen en onderwerpen worden onderzocht. Voor de Raad is het van belang dat de onderzoeken bijdragen aan:

  • het bieden van zekerheid over de oorzaak van een voorval;
  • het agenderen van veiligheidsvraagstukken die onvoldoende aandacht krijgen;
  • het versterken van het lerend vermogen;
  • het doorbreken van een impasse.

Niet alle voorvallen kunnen onderzocht worden. Daarom maakt de Raad de afweging of een onderzoek door de Onderzoeksraad van toegevoegde waarde is. Bijvoorbeeld omdat er veel maatschappelijke onrust is, omdat er nieuwe lessen geleerd kunnen worden of omdat er een vermoeden is van structurele (veiligheids)tekorten in een sector. De Onderzoeksraad kijkt daarbij ook of andere partijen een onderzoek doen. Bij bepaalde voorvallen in de luchtvaart, scheepvaart, industrie en railsector heeft de Raad een wettelijke verplichting om onderzoek te doen. 

Bekijk hier het onderzoeksprotocol in Pdf formaat.