Wet- en regelgeving

Om zoveel mogelijk veiligheidswinst te kunnen boeken, heeft de Onderzoeksraad verregaande bevoegdheden voor het doen van onderzoek.

Zo mogen de onderzoekers gebouwen betreden om informatie te verzamelen en materiaal meenemen voor nader (technisch) onderzoek. Ook is bij Nederlandse wet bepaald dat iedereen verplicht is alle medewerking te verlenen aan de onderzoekers bij de uitoefening van hun bevoegdheden. Wanneer de onderzoekers in het buitenland werken, gebeurt dat op basis van de afspraken in verdragen en Europese richtlijnen, of op basis van de wet- en regelgeving in het betreffende land. 

Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

De Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid is op 1 februari 2005 in werking getreden. In de wet worden zowel het ongevallenonderzoek als de inrichting van de raad en het bureau geregeld. Ook wordt beschreven en hoe de Raad dient om te gaan met onderzoeksmateriaal.