Naar aanleiding van de gasexplosie op 9 maart 2008 te Amsterdam, locatie Haarlemmer Houttuinen, heeft de Onderzoeksraad besloten een onderzoek in te stellen. Het doel van het onderzoek is aan de hand van dit voorval vast te stellen of er overeenkomsten bestaan met de door de Raad voor de Transportveiligheid onderzochte voorvallen uit 2001 en 2003. De uitkomsten van het onderzoek zullen vervolgens gespiegeld worden aan de aanbevelingen die destijds zijn gedaan.

Persbericht

Grijs gietijzeren distributieleidingen in toenemende mate onveilig in het gebruik

Den Haag, 28 april 2009 Op 9 maart 2008 deed zich in de bergruimtes van een appartementencomplex aan de Haarlemmer Houttuinen te Amsterdam een explosie voor. Als gevolg van deze explosie, waarbij de…

Lees meer over Grijs gietijzeren distributieleidingen in toenemende mate onveilig in het gebruik

Beeldmateriaal

Onderzoeksgegevens

Thema Industrie

Startdatum onderzoek

Publicatiedatum rapport

Status Afgerond

Fase Publicatie