Wet- en regelgeving

De Rijkswet Onderzoeksraad Voor Veiligheid is op 1 februari 2005 in werking getreden en de raad is op 7 februari van dat jaar officieel geïnstalleerd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In de wet worden het ongevallenonderzoek ter verbetering van de veiligheid van de samenleving en de inrichting van de raad en het bureau geregeld. Zo worden de bevoegdheden van de onderzoekers van de Raad beschreven en hoe de Raad dient om te gaan met onderzoeksmateriaal.

Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid
Rijksbesluit Onderzoeksraad voor Veiligheid
Besluit Onderzoeksraad voor Veiligheid
Regeling Onderzoeksraad voor Veiligheid
Informatiestatuut Onderzoeksraad voor Veiligheid
Bestuursregelement Onderzoeksraad voor veiligheid
Memorie van Toelichting Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Onderzoeksraad heeft samenwerkingsprotocollen met verschillende instanties:
Afstemmingsprotocol Onderzoeksraad voor Veiligheid – Openbaar Ministerie
Afstemmingsprotocol Onderzoeksraad voor Veiligheid – Rijksinspecties
Afstemmingsprotocol Onderzoeksraad voor Veiligheid – Defensie