Werkwijze

De werkwijze van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bij het onderzoek naar de (achterliggende) oorzaken van voorvallen (rampen, ongevallen en incidenten) is vastgelegd in het onderzoeksprotocol.