Werken bij de Onderzoeksraad

Werken bij de Onderzoeksraad

Als zich een ongeval of ramp voordoet, onderzoekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid hoe dat heeft kunnen gebeuren, met als doel daar lessen uit te trekken. Op die manier draagt de Onderzoeksraad bij aan het verbeteren van de veiligheid in Nederland. De Raad is onafhankelijk en besluit zelf welke voorvallen hij onderzoekt. Daarbij richt de Raad zich in het bijzonder op situaties waarin mensen voor hun veiligheid afhankelijk zijn van derden, bijvoorbeeld van de overheid of bedrijven. In een aantal gevallen is de Raad verplicht onderzoek te doen. De onderzoeken gaan niet in op schuld of aansprakelijkheid.
De drie kernwaarden van de Onderzoeksraad staan daarbij centraal: Onafhankelijk, transparant en deskundig.

De Raad is een kleine, professionele organisatie die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van de uit te brengen rapporten. Daarom hecht de Raad waarde aan goede onderlinge samenwerking, kennis delen en optimaal benutten, een open en kritische dialoog, een flexibele en coöperatieve instelling en een hoge mate van onafhankelijkheid en integriteit. Aspecten die, naast specifieke inhoudelijke kennis, zeker zo belangrijk zijn voor het welslagen van onze activiteiten.

De Raad als werkgever

De Onderzoeksraad biedt zijn medewerkers een breed en gevarieerd werkaanbod, omdat ieder onderzoek weer anders is en tot nieuwe inzichten leidt. De samenwerking met de raadsleden en met betrokken instanties zoals inspecties en brancheorganisaties doet een appèl op medewerkers om gedurende het onderzoeksproces steeds weer kritisch te zijn.

Voor de rechtspositie van de medewerkers geldt het Algemeen Rijks Ambtenaren Reglement. We kennen een 36-urige werkweek en reiskostenvergoeding woon-werkverkeer vindt plaats op basis van 1e klas openbaar vervoer. Medewerkers krijgen alle gelegenheid om zich via opleidingen en trainingen verder te ontwikkelen in de functie en voor het ontwikkelen van specifieke kennis en vaardigheden.

Vragen of meer weten over werken bij de Onderzoeksraad, stuur dan een e-mail naar: personeelsloket@onderzoeksraad.nl

Op dit moment hebben wij geen openstaande vacatures.