Erwin Muller

Prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller (1965) is raadslid en tevens vice-voorzitter. Daarnaast is hij hoogleraar Veiligheid en Recht aan de Universiteit Leiden. Erwin Muller was eerder wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit Leiden, directeur van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, directeur van de Nederlandse Politie Academie en directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij heeft vele wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoeken verricht en publicaties geschreven over veiligheid en veiligheidszorg.

Nevenfuncties

 • Interim-voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders
 • Voorzitter Raad van Toezicht Lucas Onderwijs
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Avans Hogeschool
 • Lid Kwaliteitscommissie Bibob
 • Lid Kenniskring Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
 • Lid Raad van Toezicht GGZ Noord-Holland-Noord
 • Hoofdredacteur Handboeken Veiligheid - Wolters Kluwer
 • Voorzitter Bestuur Stichting Intelligence Studies
 • Lid Bestuur Stichting Tijdschrift voor de Politie
 • Lid Bestuur A.E.J. Modderman Stichting
 • Lid Bestuur Stichting Leerstoelen Criminalistiek
 • Lid Redactieraad Tijdschrift Veiligheid - Elsevier
 • Lid Redactieraad Nieuwsbrief Crisisbeheersing en Rampenbestrijding