Bureau

De Onderzoeksraad telt circa 70 medewerkers onder leiding van de algemeen secretaris. Ongeveer tweederde van de medewerkers is onderzoeker. Binnen de Onderzoeksraad kennen we momenteel de sectoren:

 • luchtvaart
 • zeescheepvaart
 • binnenvaart
 • railverkeer
 • wegverkeer
 • defensie
 • gezondheid
 • buisleidingen, industrie en netwerken
 • bouw en dienstverlening
 • water
 • crisisbeheersing & hulpverlening.

Iedere onderzoeker is werkzaam voor een vaste sector, maar zal ook waar nodig en gewenst onderzoek doen bij andere sectoren. Heeft de Raad de benodigde specialisten niet in huis, dan worden deze ingehuurd, bijvoorbeeld bij een ingenieursbureau, of een universiteit of bij één van de Rijksinspecties. Het werk van de onderzoekers en de raadsleden wordt ondersteund door een staf, die verantwoordelijk is voor inhoudelijke toetsing, bedrijfsvoering en communicatie.

Hieronder het organogram