Sector Industrie, buisleidingen & netwerken

Brand bij Chemie-Pack te Moerdijk, 5 januari 2011

Introductie

Naar aanleiding van een grote brand bij Chemie-Pack, een bedrijf dat zich bezighoudt met opslag, verwerken en verpakken van chemicaliën, heeft de Onderzoeksraad onderzoek gedaan.
Het onderzoek van de Raad is toegespitst op het ontstaan van de brand bij Chemie-Pack en de crisisbeheersing en -communicatie van de overheid.

Bekijk hier onze animaties over de brandoorzaak en de korte film over de crisisbestrijding en -communicatie:
Animatie brandoorzaak voor smartphone
Animatie brandoorzaak voor Windows
Animatie crisiscommunicatie voor smartphone
Animatie crisiscommunicatie voor Windows

Statistieken

 • Startdatum onderzoek 5 jan. 2011
 • Einddatum onderzoek 9 feb. 2012
 • Type onderzoekVolledig
 • Status onderzoekAfgerond
 • Naar aanleiding van de grote brand in Moerdijk is de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, een onderzoek gestart. De Raad bepaalt zelf of een onderzoek wordt ingesteld naar voorvallen die een ernstige maatschappelijke verontrusting teweeg hebben gebracht. Daarnaast kent de Raad ook een wettelijke verplichting tot onderzoek, zoals bij luchtvaartongevallen. Deze verplichting geldt eveneens voor het onderwerp gevaarlijke stoffen. De brand in Moerdijk heeft én grote maatschappelijke verontrusting veroorzaakt én valt onder de wettelijk verplichting. Om deze redenen stelt de Raad een onderzoek in naar dit voorval, zowel naar de directe oorzaken die aan dit voorval ten grondslag hebben gelegen, alsmede naar de achterliggende oorzaken. Eveneens betrekt de Onderzoeksraad in zijn onderzoek de rol, de voorbereiding en de uitvoering van de hulpverlening bij dit specifieke voorval. Ook wordt gekeken naar de consequenties. Op dit moment lopen er naast het onderzoek van de Raad een aantal andere onderzoeken. Het strafrechtelijk onderzoek naar de schuldvraag door het OM wordt geheel separaat van het onderzoek van de Raad uitgevoerd. Daarnaast hebben de verschillende inspecties de bevoegdheid eveneens een onderzoek naar een ongeval te doen binnen hun expertise. Wanneer echter de Raad beslist een voorval te onderzoeken, dan zal geen zelfstandig onderzoek door een inspectie naar dit voorval plaatsvinden als dit onderzoek gericht zou zijn op het lering trekken. Dit laatste om ‘dubbel’ onderzoek te voorkomen. Mededeling voor redacties Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de woordvoerders van de Raad, Fred Sanders, 070 3337000 of 06 53 111389 of Sandra Groenendal, 0623 175 701 of 070 333 70 59.

 • Andere berichten in deze fase

 • Persberichten 9 feb. 2012

  Chemie-Pack handelde tegen de regels, toezicht te coulant

  Geen regie bij crisiscommunicatie Het bedrijf Chemie-Pack handelde in strijd met de vergunning en hield zich niet aan de procedures. De overheid...

 • Persberichten 18 jan. 2012

  Reactie Onderzoeksraad op uitspraak kort geding Chemie-Pack

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft kennis genomen van de uitspraak van de rechter in het kort geding, dat Chemie-Pack tegen de Onderzoeksraad...

Chemie-Pack bij Moerdijk