Sector Gezondheid

Kindveiligheid, 2 januari 2007

Introductie

Het onderhavige onderzoek betreft een themastudie naar aanleiding van een aantal concrete gevallen van kindermishandeling met fatale afloop. Ernstige kindermishandeling komt frequent voor. Deskundigen op dit terrein schatten dat 50.000 tot 80.000 kinderen slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik. Het aantal kinderen dat overlijdt ten gevolge van mishandeling of verwaarlozing is niet bekend maar wordt geschat op enkele tientallen tot ongeveer vijftig per jaar.

Statistieken

  • Startdatum onderzoek 2 jan. 2007
  • Einddatum onderzoek 13 jan. 2011
  • Type onderzoekVolledig
  • Status onderzoekAfgerond