Sector Luchtvaart

Kwartaalrapportage luchtvaart 3e kwartaal 2017

Introductie

In deze kwartaalrapportage treft u informatie aan over alle ernstige incidenten en ongevallen met luchtvaartuigen die in het derde kwartaal van 2017 zijn gemeld aan de Onderzoeksraad, de onderzoeken die zijn gestart en welke rapporten zijn gepubliceerd.

Statistieken

  • Startdatum onderzoek 1 jul. 2017
  • Einddatum onderzoek 30 sep. 2017
  • Type onderzoekVolledig
  • Status onderzoekAfgerond

Fasen:

Publicatie