Sector Industrie, buisleidingen & netwerken

Chemie in samenwerking - Veiligheid op het industriecomplex Chemelot Limburg

Introductie

Op het Limburgse chemiecomplex Chemelot wordt grootschalig gewerkt met gevaarlijke stoffen. Ook is op het terrein een onderzoeks- en onderwijscampus aanwezig waar gemiddeld 2.500 onderzoekers en studenten verblijven. Het terrein ligt vlakbij verschillende woonwijken van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek. Bijzonder aan Chemelot is dat alle bedrijven en instellingen op het terrein onder één overkoepelende omgevingsvergunning vallen.

In 2016 vonden op het Limburgse chemiecomplex Chemelot vier voorvallen plaats: drie ernstige emissies van gevaarlijke stoffen en een ongeval met dodelijke afloop. De Onderzoeksraad heeft onderzoek gedaan om te achterhalen hoe partijen op Chemelot de veiligheid beheersen en welke tekortkomingen en kwetsbaarheden er zijn.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de veiligheid van de installaties op Chemelot beter beheerst kan worden. Het werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich, zeker wanneer meerdere van zogeheten Brzo-bedrijven op één terrein gevestigd zijn. De risico’s worden nu per bedrijf beheerst, waarbij de aanpak gericht is om te voldoen aan wet- en regelgeving. Een overkoepelende visie op veiligheid van Chemelot als geheel ontbreekt. De Onderzoeksraad concludeert dat de bestaande samenwerkingsverbanden beter benut moeten worden om de veiligheid structureel te verbeteren.

Statistieken

  • Startdatum onderzoek 17 feb. 2017
  • Einddatum onderzoek 21 jun. 2018
  • Type onderzoekVolledig
  • Status onderzoekAfgerond

Raadslid voor dit project

Fasen:

Onderzoek

  • De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de veiligheid op het industrieterrein Chemelot in Limburg. Directe aanleiding is de brand bij Sabic op 28 december 2016, waarbij één medewerker om het leven is gekomen en één zeer zwaar gewond is geraakt. Omdat de Raad de afgelopen twee jaar ook zes andere voorvallen op het terrein heeft onderzocht, wil de Raad deze zeven voorvallen in samenhang bezien.
     
    Chemelot is een groot industriecomplex van voornamelijk bedrijven uit de chemische industrie. De bedrijven werken samen onder de vlag van Chemelot, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningen en crisisbeheersing bij incidenten. Het is in Nederland bijzonder dat het grote aantal chemische bedrijven op Chemelot zijn ondergebracht in één vergunning.  In het onderzoek naar het industriecomplex wil de Raad achterhalen hoe de beheersing van veiligheid is georganiseerd en functioneert bij de betreffende bedrijven en op het overkoepelende niveau van Chemelot. Ook wil de Raad het overheidstoezicht op de bedrijven en het complex onderzoeken.