Sector Binnenvaart

Mastbreuk zeilschip Harlingen

Introductie

Op 21 augustus 2016 brak de mast van het historische zeilschip ‘Amicitia’ onverwachts af omdat deze grotendeels was doorgerot. Hierbij kwamen drie mensen om het leven. Om de veiligheid van passagiers te waarborgen, moet de bruinevlootsector van historische schepen professionaliseren. Bij de commerciële groei van de afgelopen decennia is een achterstand opgebouwd in kennis en kunde over veilig onderhoud van deze bijzondere schepen. Ook de certificering en het toezicht op de bruine vloot is onvoldoende: keuringsinstanties houden zich niet aan de wettelijke voorschriften en toezicht vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport ontbreekt.
 
Het rapport ‘Mastbreuk Harlingen' en de animatie zijn ook in Duits gepubliceerd.
Die Untersuchung ‘Mastbruch Harlingen’ und die animation sind auch in deutscher Sprache erschienen.

Statistieken

  • Startdatum onderzoek 8 sep. 2016
  • Einddatum onderzoek 26 jul. 2017
  • Type onderzoekVolledig
  • Status onderzoekAfgerond

Raadslid voor dit project

Onderzoek

  • De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de mastbreuk op een zeilschip in de haven van Harlingen op zondag 21 augustus 2016. Bij dit ongeval zijn drie opvarenden om het leven gekomen. Onderzoekers van de Onderzoeksraad hebben op de dag van het voorval in Harlingen een verkennend onderzoek uitgevoerd en op basis hiervan heeft de Raad besloten het voorval verder te onderzoeken. Het onderzoek richt zich op de oorzaak van het ongeval en de wijze van certificering van schepen die gerekend worden tot de zogeheten ‘bruine vloot’: historische schepen die verhuurd worden voor (dag)trips en reizen.