Sector Crisisbeheersing en hulpverlening

Samenwerken aan nucleaire veiligheid

Introductie

De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe Nederland met België en met Duitsland samenwerkt om een kernongeval te voorkomen en de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. Ook is onderzocht hoe de informatievoorziening aan burgers verloopt. De Raad is zijn onderzoek gestart naar aanleiding van onrust onder de bevolking over incidenten in de Belgische kerncentrales Doel en Tihange. De Raad heeft niet alleen deze kerncentrales, maar ook de kerncentrales Borssele (in Nederland) en Emsland (in Duitsland) in zijn onderzoek betrokken.  
 
De kans op een ernstig kernongeval bij één van de genoemde kerncentrales is klein. Maar als zich een kernongeval voordoet, dan is het van belang dat de crisisbeheersing van de landen goed op elkaar is afgestemd. De Onderzoeksraad concludeert dat de samenwerking  op papier voor een deel is geregeld, maar als zich daadwerkelijk een kernongeval voordoet, deze waarschijnlijk niet goed zal verlopen.
 
Om goed voorbereid te zijn op een kernongeval met grensoverschrijdende gevolgen is het noodzakelijk dat Nederland de samenwerking met België en met Duitsland verbetert. Naast het verbeteren van de crisisplannen, moeten de landen meer samen oefenen en organiseren dat ze de te treffen maatregelen en de communicatie hierover onderling afstemmen.

Statistieken

 • Startdatum onderzoek 15 jun. 2016
 • Einddatum onderzoek 31 jan. 2018
 • Type onderzoekVolledig
 • Status onderzoekAfgerond

Fasen:

Publicatie

 • Nieuws 5 jul. 2018

  Reacties op rapport over nucleaire veiligheid teleurstellend

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt de reacties die de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming hebben gegeven op de aanbevelingen uit het rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’ teleurstellend. Dat blijkt uit de beoordeling van de binnengekomen reacties, die de Raad vandaag op zijn website heeft gepubliceerd.

 • Persberichten 31 jan. 2018

  Grensoverschrijdende voorbereiding kernongeval moet beter

  Om goed voorbereid te zijn op een kernongeval met grensoverschrijdende gevolgen is het noodzakelijk dat Nederland de samenwerking met België en met Duitsland verbetert. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het vandaag verschenen rapport Samenwerken aan nucleaire veiligheid. Naast het verbeteren van de crisis-plannen, moeten de landen meer samen oefenen en organiseren dat ze de te treffen maatregelen en de communicatie hierover onderling afstemmen. De Raad is positief over de samenwerking tussen de landen om te voorkomen dat een kernongeval ontstaat. Wel is de Raad van mening dat de bevoegde autoriteiten meer oog moeten hebben voor de zorgen in de samenleving en de informatievoorziening aan burgers moeten verbeteren.

 • Downloads

Rapporten

Aanbevelingen

Reacties

Samenwerken aan nucleaire veiligheid