Sector Luchtvaart

Veiligheid vliegverkeer luchthaven Schiphol

Introductie

De luchthaven Schiphol is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de belangrijkste Europese knooppunten van de burgerluchtvaart. Het ontwerp van de luchthaven en het systeem voor de afhandeling van het vliegverkeer zijn zo complex, dat dit structurele problemen oplevert. De grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer komen in zicht. Er zijn geen aanwijzingen dat de luchthaven op dit moment onveilig is, maar partijen moeten de veiligheidsrisico’s structureel verminderen. De Raad constateert dat verdere groei niet veilig kan worden opgevangen met marginale aanpassingen. Voordat kan worden besloten over groei van luchthaven Schiphol, moeten de risico’s voor het vliegverkeer op en rond de luchthaven worden aangepakt. Er is een fundamentele discussie nodig over de toekomst van de luchtvaart in Nederland en de mogelijkheden en beperkingen van groei van Schiphol. Hierbij moet de Nederlandse staat nadrukkelijker de eindverantwoordelijkheid nemen.

Complexiteit luchthaven Schiphol
Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid komt naar voren dat het gebruik van de luchthaven Schiphol complex is. Bekijk hier aan de hand van kaarten, video’s en afbeeldingen welke factoren ten grondslag liggen aan deze complexiteit.

Statistieken

 • Startdatum onderzoek 2 mrt. 2016
 • Einddatum onderzoek 6 apr. 2017
 • Type onderzoekVolledig
 • Status onderzoekAfgerond

Raadslid voor dit project

Fasen:

Onderzoek

 • De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een thematisch onderzoek gestart naar de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Amsterdam Airport Schiphol. De afgelopen jaren heeft de Onderzoeksraad meerdere incidenten op de luchthaven onderzocht. De Raad wil nu achterhalen of aan deze incidenten meer structurele oorzaken ten grondslag liggen, zoals het ontwerp, de ligging en het gebruik van de luchthaven. Met het onderzoek wil de Raad bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid van de luchthaven. Dit is niet alleen van belang voor de huidige afhandeling van het luchtverkeer, maar ook voor de algemeen verwachte groei van het aantal vluchten op Schiphol in de komende decennia.

  In het onderzoek zal onder meer worden nagegaan of de betrokken partijen eerdere aanbevelingen van de Onderzoeksraad hebben opgevolgd. Ook wil de Raad in kaart brengen op welke manier de betrokken partijen hun verantwoordelijkheden invullen ten aanzien van de verschillende veiligheidsaspecten van het vliegverkeer.  Zo wil de Raad onderzoeken hoe de veiligheid van omwonenden is meegenomen in de besluitvorming over Schiphol en hoe de afweging tussen veiligheid, economie en milieu is gemaakt. 
   
  De voorvallen en incidenten die de Raad eerder onderzocht, betroffen onder meer het opstijgen vanaf een niet vrijgegeven baan, runway incursions (het oversteken of rijden op een baan die in gebruik is voor luchtverkeer) en technische problemen.