Sector Industrie, buisleidingen & netwerken

Onderzoek emissies Shell Moerdijk

Introductie

De Onderzoeksraad gaat de emissie van ethyleenoxide bij Shell Moerdijk onderzoeken. Volgens Shell is hierbij vanaf november 2015 in totaal circa 25 ton van het gas vrijgekomen in de buitenlucht. De komende periode zal de Raad benutten om de precieze onderzoeksvraag te formuleren. In het onderzoek zal onder meer worden nagegaan wat de achterliggende oorzaak is van de emissie.

Statistieken

  • Startdatum onderzoek 4 feb. 2016
  • Einddatum onderzoek
  • Type onderzoekVerkort
  • Status onderzoekLopend

Fasen:

Onderzoek

  • De Onderzoeksraad gaat de emissie van ethyleenoxide bij Shell Moerdijk onderzoeken. Volgens Shell is hierbij vanaf november 2015 in totaal circa 25 ton van het gas vrijgekomen in de buitenlucht.
     
    Deze emissie valt onder de definitie van een zwaar ongeval in de Seveso III-richtlijn. Hieruit vloeit voort dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek instelt. De komende periode zal de Raad benutten om de precieze onderzoeksvraag te formuleren. In het onderzoek zal onder meer worden nagegaan wat de achterliggende oorzaak is van de emissie.

Op de hoogte blijven van dit onderzoek?

Meld je aan en wij houden je op de hoogte via de mail.