Emissie van ethyleenoxide bij Shell Moerdijk
Sector Industrie, buisleidingen & netwerken

Emissie van ethyleenoxide bij Shell Moerdijk Moerdijk

Introductie

In de periode tussen 23 november 2015 en 27 januari 2016 kwam bij Shell Moerdijk onopgemerkt ruim 27 ton ethyleenoxide in de buitenlucht terecht. Ethyleenoxide is een zeer gevaarlijke stof die bij directe blootstelling kan leiden tot ernstige gezondheidsschade. Daarom moet vermeden worden dat medewerkers of omwonenden blootgesteld worden aan deze stof. Brzo-bedrijven zoals Shell Moerdijk moeten daarom alle mogelijke maatregelen inzetten op het voorkomen van uitstoot en – indien dit onvermijdelijk is – op het beperken van de schadelijke effecten. 

De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe het mogelijk was dat er bij Shell Moerdijk ruim twee maanden een grote hoeveelheid ethyleenoxide onopgemerkt in de atmosfeer is vrijgekomen.

Statistieken

 • Startdatum onderzoek 4 feb. 2016
 • Einddatum onderzoek 20 apr. 2017
 • Type onderzoekVolledig
 • Status onderzoekAfgerond

Onderzoek

 • Emissie van ethyleenoxide bij Shell Moerdijk

  De Onderzoeksraad gaat de emissie van ethyleenoxide bij Shell Moerdijk onderzoeken. Volgens Shell is hierbij vanaf november 2015 in totaal circa 25 ton van het gas vrijgekomen in de buitenlucht.
   
  Deze emissie valt onder de definitie van een zwaar ongeval in de Seveso III-richtlijn. Hieruit vloeit voort dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek instelt. De komende periode zal de Raad benutten om de precieze onderzoeksvraag te formuleren. In het onderzoek zal onder meer worden nagegaan wat de achterliggende oorzaak is van de emissie.