Emissie van ethyleenoxide bij Shell Moerdijk
Sector Industrie, buisleidingen & netwerken

Emissie van ethyleenoxide bij Shell Moerdijk Moerdijk

Introductie

In de periode tussen 23 november 2015 en 27 januari 2016 kwam bij Shell Moerdijk onopgemerkt ruim 27 ton ethyleenoxide in de buitenlucht terecht. Ethyleenoxide is een zeer gevaarlijke stof die bij directe blootstelling kan leiden tot ernstige gezondheidsschade. Daarom moet vermeden worden dat medewerkers of omwonenden blootgesteld worden aan deze stof. Brzo-bedrijven zoals Shell Moerdijk moeten daarom alle mogelijke maatregelen inzetten op het voorkomen van uitstoot en – indien dit onvermijdelijk is – op het beperken van de schadelijke effecten. 

De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe het mogelijk was dat er bij Shell Moerdijk ruim twee maanden een grote hoeveelheid ethyleenoxide onopgemerkt in de atmosfeer is vrijgekomen.

Statistieken

 • Startdatum onderzoek 4 feb. 2016
 • Einddatum onderzoek 20 apr. 2017
 • Type onderzoekVolledig
 • Status onderzoekAfgerond

Publicatie

 • Emissie van ethyleenoxide bij Shell Moerdijk
  Persberichten 20 apr. 2017

  Shell Moerdijk moet uitstoot gevaarlijke stoffen voorkomen

  Shell Moerdijk moet meer maatregelen nemen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen te voorkomen, ongeacht de mogelijke effecten van de emissie. Hiermee kan Shell betere invulling geven aan zijn zorgplicht voor de omgeving en de wettelijke verplichting om uitstoot van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ te voorkomen. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het vandaag verschenen rapport ‘Emissie van ethyleenoxide bij Shell Moerdijk’. De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe het mogelijk was dat er bij Shell Moerdijk ruim twee maanden een grote hoeveelheid van het kankerverwekkende ethyleenoxide onopgemerkt in de atmosfeer is vrijgekomen.

 • Downloads

Rapporten

Aanbevelingen

Emissie van ethyleenoxide bij Shell Moerdijk

Download video