Sector Luchtvaart

Onderzoek MH17 crash, 17 juli 2014 Donetsk

Introductie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het neerstorten van vlucht MH17 op donderdag 17 juli 2014 in de regio Donetsk (Oekraïne). De Raad wil alles in het werk stellen om een zo helder mogelijk beeld te geven over de oorzaak van de crash.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de internationale voorschriften en werkwijzen in het ICAO-verdrag. Het land waar het voorval heeft plaatsgevonden (Oekraïne) heeft het onderzoek gedelegeerd aan de Onderzoekraad voor Veiligheid. Hierover zijn afspraken gemaakt in een Memorandum of Understanding tussen Oekraïne en Nederland en in een overeenkomst tussen het Oekraïense National Bureau of Air Accidents Investigation en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarmee heeft de Onderzoeksraad de leiding over het onderzoek en stuurt het internationaal team van onderzoekers aan.

Naast het internationaal onderzoek naar de oorzaak van de crash, doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid zelf ook onderzoek naar de besluitvorming rondom het bepalen van vliegroutes en naar de beschikbaarheid van passagierslijsten.

9 september 2014
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft op dinsdag 9 september 2014 het rapport van eerste bevindingen (preliminary report) over de crash van vlucht MH17 gepubliceerd. Het rapport van eerste bevindingen bevat de eerste gegevens uit het onderzoek naar de oorzaak van de crash gebaseerd op de bronnen die de Onderzoeksraad tot zijn beschikking heeft.

Er is de komende maanden nog veel onderzoek nodig voordat het eindrapport opgesteld kan worden. De Raad verwacht het eindrapport in beginsel binnen een jaar na de crash te publiceren.

Bekijk hier (YouTube) de toelichting van voorzitter Tjibbe Jousta op het rapport van eerste bevindingen.

9 december 2014
Zondag 16 november 2014 werd op de crashsite van vlucht MH17 in opdracht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gestart met de berging van de wrakstukken. Hieraan ging een lange periode van voorbereiding vooraf. Om de berging van wrakstukken mogelijk te maken, zijn door de Onderzoeksraad voor Veiligheid afspraken gemaakt met het ministerie van Rampenbestrijding over de overdracht van de wrakstukken en de ondersteuning door de SES (de Oekraiense State Emergency Service). Deze documenten zijn nu openbaar. Het eerste document betreft de berging van de wrakstukken. Het tweede document gaat over de periode na afloop van de berging.

Op 9 december 2014 zijn twee van de in totaal vier konvooien met wrakstukken aangekomen op de luchtmachtbasis in Gilze-Rijen. De lading zal volgens een vaste procedure worden uitgeladen, gefotografeerd, gescand en ingedeeld. Hierna start het onderzoek aan de wrakstukken en de voorbereiding van de reconstructie.

13 oktober 2015
Op 13 oktober 2015 zijn de eindrapporten over het onderzoek naar de crash van vlucht MH17 gepubliceerd. Naast de rapporten is er ook een film gemaakt over de oorzaak van de crash met vlucht MH17 op 17 juli 2014 boven het oostelijk deel van Oekraïne en over het onderzoek naar het overvliegen van conflictgebieden. De film is gebaseerd op de onderzoeksrapporten. Bekijk de film en korte fragmenten op het YouTube-kanaal van de Onderzoeksraad.

25 februari 2016
De Tweede Kamer heeft op 4 en 10 februari 2016 vragen gesteld aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Deze vragen hebben betrekking op de onderzoeken van de Raad naar de crash van vlucht MH17. De Onderzoeksraad heeft op deze vragen gereageerd en heeft daarbij ook zijn reactie op een brief van de Russische Federatie openbaar gemaakt. Onderstaand zijn beide reacties gepubliceerd.

- Reactie vragen Tweede Kamer
- Reactie op brief Russische Federatie
- Bijlage bij brief aan Russische Federatie

Statistieken

 • Startdatum onderzoek 18 jul. 2014
 • Einddatum onderzoek 13 okt. 2015
 • Type onderzoekVolledig
 • Status onderzoekAfgerond

Raadslid voor dit project

Rapport van eerste bevindingen

 • Geen indicatie van technische mankementen

  De Boeing 777-200 van Malaysia Airlines is tijdens vlucht MH17 in stukken gebroken, vermoedelijk als gevolg van structurele schade aan het toestel veroorzaakt door een groot aantal objecten dat met hoge snelheid het toestel heeft doorboord. Dat staat in het rapport van eerste bevindingen van het onderzoek naar de crash van vlucht MH17 dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd.  Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de crash met vlucht MH17 is veroorzaakt door een technisch mankement of door handelingen van de bemanning.

  De Cockpit Voice Recorder, de Flight Data Recorder van het vliegtuig en de gegevens van de luchtverkeersleiding wijzen allemaal uit dat vlucht MH17 tot 13.20:03 uur (UTC) normaal verliep en vervolgens abrupt eindigde. Bij het uitluisteren van de Cockpit Voice Recorder is in de communicatie tussen de bemanningsleden in de cockpit geen aanwijzing gevonden dat er sprake was van een mankement of noodsituatie. Ook zijn geen waarschuwingstonen in de cockpit gehoord die zouden kunnen wijzen op technische problemen. De Flight Data Recorder heeft geen waarschuwingen van de vliegtuigsystemen geregistreerd en parameters voor de vliegtuigmotoren waren normaal. De radiocommunicatie met de Oekraïense luchtverkeersleiding bevestigt dat er geen noodoproep is gedaan door de cockpitbemanning. De laatste oproepen van de Oekraïense luchtverkeersleiding tussen 13.20:00 uur (UTC) en 13.22:02 (UTC) bleven onbeantwoord.

  Het verspreidingspatroon van de wrakstukken wijst erop dat het vliegtuig tijdens de vlucht in stukken is gebroken (in-flight break up). Volgens de beschikbare onderhoudsdocumenten was het vliegtuig bij vertrek uit Amsterdam luchtwaardig, er waren geen technische storingen bekend. Het vliegtuig werd bestuurd door een gekwalificeerde en ervaren bemanning.

  Schadepatroon
  Het is tot op heden niet mogelijk geweest uitgebreid onderzoek te doen aan de wrakstukken. Op het beschikbare beeldmateriaal is echter te zien dat de wrakstukken op veel plaatsen zijn doorboord. Het schadepatroon in de vliegtuigromp en de cockpit komt overeen met de schade die verwacht mag worden van een groot aantal objecten dat met hoge snelheid het vliegtuig van buitenaf doorboort. Vermoedelijk heeft dit dermate veel schade aan het vliegtuig toegebracht dat het leidde tot het in stukken breken van het vliegtuig. Dit verklaart dan ook het abrupte einde van de gegevensregistratie op beide recorders, het gelijktijdige verlies van contact met de luchtverkeersleiding en het verdwijnen van het vliegtuig van de radar.

  Verder onderzoek
  In het rapport van eerste bevindingen geeft de Onderzoeksraad de eerste resultaten uit het onderzoek dat in volle gang is. Om preciezer vast te stellen wat de crash heeft veroorzaakt, en hoe het vliegtuig is gedesintegreerd zal meer onderzoek verricht moeten worden. De Raad verwacht dat daarvoor in de komende periode aanvullend onderzoeksmateriaal beschikbaar komt. Het onderzoeksteam zal vanaf dit moment gaan toewerken naar het definitieve onderzoeksrapport. De Raad streeft ernaar dit rapport binnen een jaar te kunnen publiceren.
   
  Procedure
  Het concept van het rapport van eerste bevindingen is voor commentaar voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de landen die deelnemen aan het onderzoek (Maleisië, Oekraïne, de Russische Federatie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië). Alle vertegenwoordigers hebben afgelopen week hun reactie op het conceptrapport gestuurd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de suggesties beoordeeld en het rapport aangepast waar dat naar het oordeel van de Raad terecht was.
   
  Voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
  “De crash met vlucht MH17 betekende een grote schok voor de samenleving en heeft veel vragen opgeroepen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil voor de nabestaanden en de samenleving zo goed mogelijk vaststellen wat de oorzaak van de crash is geweest.”

   “De eerste resultaten van het onderzoek wijzen op een externe oorzaak van de crash met vlucht MH17. Om preciezer vast te stellen wat de oorzaak is geweest, moet meer onderzoek verricht worden. De Raad verwacht dat in de komende periode aanvullend onderzoeksmateriaal beschikbaar komt.”
   
  “In het rapport van eerste bevindingen geeft de Onderzoeksraad de eerste resultaten uit het onderzoek dat in volle gang is. Het onderzoeksteam zal vanaf dit moment gaan toewerken naar het definitieve onderzoeksrapport. De Raad streeft ernaar dit rapport binnen een jaar te kunnen publiceren.“
   
  Klik hier voor het persbericht in pdf.

 • Downloads

Rapporten

Crash MH17 - Toelichting op het rapport van eerste bevindingen door Tjibbe Joustra

Download video