Sector Luchtvaart

Onderzoek MH17 crash, 17 juli 2014 Donetsk

Introductie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het neerstorten van vlucht MH17 op donderdag 17 juli 2014 in de regio Donetsk (Oekraïne). De Raad wil alles in het werk stellen om een zo helder mogelijk beeld te geven over de oorzaak van de crash.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de internationale voorschriften en werkwijzen in het ICAO-verdrag. Het land waar het voorval heeft plaatsgevonden (Oekraïne) heeft het onderzoek gedelegeerd aan de Onderzoekraad voor Veiligheid. Hierover zijn afspraken gemaakt in een Memorandum of Understanding tussen Oekraïne en Nederland en in een overeenkomst tussen het Oekraïense National Bureau of Air Accidents Investigation en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarmee heeft de Onderzoeksraad de leiding over het onderzoek en stuurt het internationaal team van onderzoekers aan.

Naast het internationaal onderzoek naar de oorzaak van de crash, doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid zelf ook onderzoek naar de besluitvorming rondom het bepalen van vliegroutes en naar de beschikbaarheid van passagierslijsten.

9 september 2014
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft op dinsdag 9 september 2014 het rapport van eerste bevindingen (preliminary report) over de crash van vlucht MH17 gepubliceerd. Het rapport van eerste bevindingen bevat de eerste gegevens uit het onderzoek naar de oorzaak van de crash gebaseerd op de bronnen die de Onderzoeksraad tot zijn beschikking heeft.

Er is de komende maanden nog veel onderzoek nodig voordat het eindrapport opgesteld kan worden. De Raad verwacht het eindrapport in beginsel binnen een jaar na de crash te publiceren.

Bekijk hier (YouTube) de toelichting van voorzitter Tjibbe Jousta op het rapport van eerste bevindingen.

9 december 2014
Zondag 16 november 2014 werd op de crashsite van vlucht MH17 in opdracht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gestart met de berging van de wrakstukken. Hieraan ging een lange periode van voorbereiding vooraf. Om de berging van wrakstukken mogelijk te maken, zijn door de Onderzoeksraad voor Veiligheid afspraken gemaakt met het ministerie van Rampenbestrijding over de overdracht van de wrakstukken en de ondersteuning door de SES (de Oekraiense State Emergency Service). Deze documenten zijn nu openbaar. Het eerste document betreft de berging van de wrakstukken. Het tweede document gaat over de periode na afloop van de berging.

Op 9 december 2014 zijn twee van de in totaal vier konvooien met wrakstukken aangekomen op de luchtmachtbasis in Gilze-Rijen. De lading zal volgens een vaste procedure worden uitgeladen, gefotografeerd, gescand en ingedeeld. Hierna start het onderzoek aan de wrakstukken en de voorbereiding van de reconstructie.

13 oktober 2015
Op 13 oktober 2015 zijn de eindrapporten over het onderzoek naar de crash van vlucht MH17 gepubliceerd. Naast de rapporten is er ook een film gemaakt over de oorzaak van de crash met vlucht MH17 op 17 juli 2014 boven het oostelijk deel van Oekraïne en over het onderzoek naar het overvliegen van conflictgebieden. De film is gebaseerd op de onderzoeksrapporten. Bekijk de film en korte fragmenten op het YouTube-kanaal van de Onderzoeksraad.

25 februari 2016
De Tweede Kamer heeft op 4 en 10 februari 2016 vragen gesteld aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Deze vragen hebben betrekking op de onderzoeken van de Raad naar de crash van vlucht MH17. De Onderzoeksraad heeft op deze vragen gereageerd en heeft daarbij ook zijn reactie op een brief van de Russische Federatie openbaar gemaakt. Onderstaand zijn beide reacties gepubliceerd.

- Reactie vragen Tweede Kamer
- Reactie op brief Russische Federatie
- Bijlage bij brief aan Russische Federatie

Statistieken

 • Startdatum onderzoek 18 jul. 2014
 • Einddatum onderzoek 13 okt. 2015
 • Type onderzoekVolledig
 • Status onderzoekAfgerond

Onderzoek

 • In samenwerking met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (Onderzoeksraad) onderzoekt het Joint Investigation Team (JIT) een aantal onderdelen, dat wellicht afkomstig is van een Buk grond-luchtraketsysteem. Deze onderdelen zijn veiliggesteld tijdens een eerdere bergingsmissie in Oost-Oekraïne en zijn in het bezit van het strafrechtelijk onderzoeksteam MH17 en de Onderzoeksraad.
   
  De delen zijn met name van belang voor het strafrechtelijk onderzoek: ze kunnen mogelijk meer informatie geven over wie er betrokken is geweest bij de crash van MH17. Daarom doet het JIT verder onderzoek naar de herkomst van deze onderdelen. Daarvoor wordt internationaal de hulp van experts ingeroepen, van onder anderen forensisch onderzoekers en wapenexperts.
   
  Op dit moment kan niet geconcludeerd worden dat er een causaal verband is tussen de aangetroffen delen en de crash van het toestel van vlucht MH17.
   
  Voor het strafrechtelijk onderzoek door het JIT en het onderzoek naar de oorzaak van de ramp onder leiding van de Onderzoeksraad, delen beide in een aantal gevallen materiaal. De twee onderzoeken worden separaat van elkaar uitgevoerd. De Onderzoeksraad rapporteert in zijn eindrapport over de gevonden delen.

 • Andere berichten in deze fase

 • Nieuws 27 aug. 2015

  Aankondiging publicatie eindrapport MH17

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft vandaag aan de nabestaanden en de geaccrediteerde vertegenwoordigers in het onderzoek laten weten dat de Raad op 13 oktober 2015 het eindrapport in het onderzoek naar vlucht MH17 zal publiceren. Voorafgaand aan de officiële publicatie van het rapport, zullen de nabestaanden tijdens een besloten informatiebijeenkomst worden geïnformeerd over de conclusies van het onderzoek. De nabestaanden ontvangen in september een uitnodiging voor de bijeenkomst met daarin meer informatie over de locatie, het tijdstip en wijze waarop zij zich kunnen aanmelden.

 • Nieuws 10 aug. 2015

  Internationale luchtvaartonderzoekers MH17 bijeen

  Vanmorgen is een meerdaagse bijeenkomst gestart voor het team van internationale luchtvaartonderzoekers dat onder leiding van de Onderzoeksraad onderzoek doet naar de toedracht van de crash van vlucht MH17. Hierbij wordt de voortgang van het onderzoek besproken en gaat het team naar luchtmachtbasis Gilze-Rijen om de reconstructie van een deel van het toestel te bezichtigen.

 • Nieuws 7 mei 2015

  Internationale luchtvaartonderzoekers MH17 sluiten bijeenkomst af

  Het team van internationale luchtvaartonderzoekers dat onder leiding van de Onderzoeksraad onderzoek doet naar de toedracht van de crash van vlucht MH17 heeft vanmiddag een onderzoeksbijeenkomst op luchtmachtbasis Gilze Rijen afgesloten.

 • Nieuws 22 apr. 2015

  Kan gezegd worden of inzittenden van vlucht MH17 bewust iets hebben meegemaakt van de crash?

  Na de ramp met vlucht MH17 en na de publicatie van het rapport van eerste bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, is bij de nabestaanden de vraag gerezen wat de inzittenden van het vliegtuig bewust hebben meegekregen van de crash.
   
  De Onderzoeksraad heeft daarop besloten te bezien of deze vraag beantwoord kan worden. De Onderzoeksraad doet geen uitspraken die zijn gebaseerd op onzekere aannames en veronderstellingen. Afhankelijk van de bevindingen zal de Raad beoordelen of het onderzoek voldoende (feitelijke) informatie heeft opgeleverd om over te rapporteren.

 • Nieuws 19 mrt. 2015

  Reactie op uitzending RTL Nieuws over ‘bewijs van neerhalen MH17’

  In het onderzoek naar de crash van vlucht MH17 wil de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de eindconclusie wordt bevestigd door informatie uit meerdere bronnen. Dit is een complex en tijdrovend proces. Daarbij moet van elke bron worden aangetoond wat het verband is met het vliegtuig van Malaysia Airlines, onder meer omdat het vliegtuig is neergestort in een confictgebied. 

 • Nieuws 7 mrt. 2015

  Bezoek nabestaanden aan wrakstukken MH17

  Afgelopen week hebben in totaal 533 nabestaanden van 151 slachtoffers de wrakstukken van MH17 bekeken. Onder hen was een aantal nabestaanden van slachtoffers uit andere landen. Op luchtmachtbasis Gilze-Rijen werden de nabestaanden rondgeleid op de drie locaties waar zich wrakstukken bevinden: de hangaar waar het onderzoek plaatsvindt en de twee shelters waar de overige wrakstukken zijn opgeslagen. De bezoeken zijn goed verlopen.
   
  Bij de shelters konden nabestaanden een aantal wrakstukken aanraken. In de hangaar waar het onderzoek plaatsvindt, konden zij vanaf een verhoging de voor het onderzoek meest relevante delen bekijken en bloemen achterlaten.
   
  “Vrijwel alle nabestaanden waren blij met de mogelijk die geboden werd om de wrakstukken te bezoeken. Om de stukken in realiteit te zien, is dan toch belangrijk”, aldus voorzitter Tjibbe Joustra.

 • Nieuws 3 mrt. 2015

  Impressie van de wrakstukken MH17 op vliegbasis Gilze Rijen

  In de eerste week van maart 2015 brengen ongeveer 500 nabestaanden van de slachtoffers van vlucht MH17 een bezoek aan de wrakstukken van het vliegtuig op luchtmachtbasis Gilze Rijen.

 • Nieuws 20 feb. 2015

  Internationale luchtvaartonderzoekers sluiten bijeenkomst Gilze-Rijen af

  Het team van internationale luchtvaartonderzoekers dat onderzoek doet naar de toedracht van de crash van vlucht MH17 heeft vanmiddag de onderzoeksbijeenkomst op luchtmachtbasis Gilze Rijen afgesloten. Zij hebben afgelopen week onder meer breukvlakonderzoek, onderzoek naar faalmechanismen en onderzoek naar inslagpatronen gedaan. Het bezoek maakt deel uit van de procedure die het ICAO-verdrag voorschrijft voor internationale luchtvaartonderzoeken.

 • Nieuws 30 jan. 2015

  Nabestaanden MH17 kunnen begin maart wrakstukken bezoeken

  De nabestaanden van slachtoffers van vlucht MH17 kunnen in de eerste week van maart een bezoek brengen aan de wrakstukken van vlucht MH17 op de luchtmachtbasis in Gilze-Rijen. Dat heeft voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gezegd op een informatiebijeenkomst voor nabestaanden in Nieuwegein. Hij verwacht volgende week meer informatie te kunnen geven over de opzet en de data van het bezoek.

 • Nieuws 6 jan. 2015

  Onderzoek naar rol veiligheidsdiensten bij besluitvorming rondom veiligheid van vliegroutes

  De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) onderzoekt welke rol de AIVD en MIVD hebben bij de besluitvorming rondom de veiligheid van vliegroutes. Dat heeft de CTIVD vandaag bekend gemaakt. De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie hebben de CTIVD op verzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op 21 november 2014 gevraagd dit onderzoek uit te voeren.

 • Persberichten 12 dec. 2014

  Laatste konvooi met wrakstukken MH17 in Nederland

  Het vierde en laatste konvooi met wrakstukken van vlucht MH17 is vandaag op luchtmachtbasis Gilze-Rijen aangekomen. Afgelopen week zijn totaal zestien vrachtwagens met wrakstukken vanuit Oekraïne naar Nederland gereden. Dit gebeurde in vier konvooien. Op de luchtmachtbasis vindt het onderzoek aan de wrakstukken plaats en zal gewerkt worden aan een reconstructie van een gedeelte van het vliegtuig. 

 • Persberichten 9 dec. 2014

  Eerste wrakstukken vlucht MH17 aangekomen in Nederland

  De eerste wrakstukken van vlucht MH17 zijn aangekomen in Nederland. Twee konvooien met in totaal acht vrachtwagens bereikten om 14.00 uur luchtmachtbasis Gilze-Rijen. De lading zal volgens een vaste procedure worden uitgeladen, gefotografeerd, gescand en ingedeeld. Hierna start het onderzoek aan de wrakstukken en de voorbereiding van de reconstructie.

 • Persberichten 8 dec. 2014

  Wrakstukken dinsdag in Nederland

  De eerste wrakstukken van vlucht MH17 komen dinsdag 9 december om 14.00 uur aan op luchtmachtbasis Gilze-Rijen. Het konvooi is afgelopen week vertrokken uit Oekraïne.

 • Persberichten 6 dec. 2014

  Aankomst MH17-wrakstukken in Nederland

  In de loop van volgende week zullen de eerste wrakstukken van vlucht MH17 in Nederland aankomen. Het eerste transport naar Nederland bestaat uit een aantal gesloten vrachtwagens en twee afgedekte diepladers. Wanneer de wrakstukken op de luchtmachtbasis aankomen, zal de lading volgens een vast protocol worden gelost en worden alle wrakstukken via een vaste procedure gefotografeerd, gescand en ingedeeld. Vervolgens start in een vrijgemaakte hangar op de luchtmachtbasis het onderzoek aan de wrakstukken en de voorbereiding van de reconstructie. Deze werkzaamheden zijn uitsluitend toegankelijk voor de onderzoekers.

  Het is nog niet zeker op welke dag en op welk tijdstip het transport precies zal aankomen.

 • Persberichten 1 dec. 2014

  Transport wrakstukken MH17 naar Nederland

  De wrakstukken van vlucht MH17 die in opdracht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rampgebied zijn geborgen, zullen aankomende week met vrachtwagens naar Nederland worden gebracht. Eenmaal in Nederland worden de wrakstukken opgeslagen en onderzocht op de luchtmachtbasis Gilze Rijen. Hier zal ook de reconstructie van een deel van het vliegtuig plaatsvinden.

 • Nieuws 27 nov. 2014

  Buitenlandse onderzoeksraden bijeen voor onderzoek Vliegroutes

  Afgelopen week zijn onderzoekers van buitenlandse onderzoeksraden in Den Haag bijeen gekomen voor het onderzoek naar de besluitvorming rondom vliegroutes. Tijdens deze bijeenkomst hebben de onderzoekers met elkaar gesproken over de systematiek en besluitvorming rondom het bepalen van vliegroutes in de verschillende landen en hoe informatie tussen landen wordt uitgewisseld.

 • Nieuws 23 nov. 2014

  Wrakstukken MH17 naar Charkov

  De geborgen wrakstukken van vlucht MH17 zijn onderweg naar Charkov. Vanochtend is de trein vanuit Torez vertrokken. In totaal telt de trein 12 wagons met wrakstukken van het vliegtuig. Enkele onderdelen die te groot bleken voor transport met de trein zijn zaterdag met diepladers over de weg naar Charkov vervoerd.

  Nadat de wrakstukken in Charkov zijn aangekomen, zal het transport naar Nederland worden voorbereid. Op dit moment kan nog niet worden gezegd wanneer en hoe dat transport zal plaatsvinden.

 • Nieuws 22 nov. 2014

  Voorbereidingen transport wrakdelen

  Het Nederlandse team in Donetsk treft vandaag voorbereidingen voor het transport van de geborgen stukken naar Charkov. Het team reist zaterdag niet naar het rampgebied waar afgelopen week wrakstukken van vlucht MH17 werden geborgen.

  Afgelopen week heeft het bergingsteam de wrakstukken elke dag naar Torez gebracht en daar in gereedstaande treinwagons geladen. Er worden nu voorbereidingen getroffen voor het transport per spoor naar Charkov. Wanneer dit plaatsvindt, kan nog niet worden gezegd. Enkele wrakstukken die te groot bleken om op de trein te worden geladen, worden vandaag met twee diepladers naar Charkov gebracht.

 • Nieuws 21 nov. 2014

  Bergingsmissie voor vandaag klaar

  De bergingsmissie die momenteel wrakstukken weghaalt uit het rampgebied van vlucht MH17 verloopt voorspoedig. De werkzaamheden rondom het bergen van de wrakstukken zijn voor vandaag afgerond. Het bergingsteam zal nog enkele werkzaamheden moeten verrichten voordat de wrakstukken op transport kunnen naar Charkov. Er kan nog niet gezegd worden hoeveel dagen gemoeid zijn met deze afronding.

 • Nieuws 21 nov. 2014

  Bergen wrakstukken hervat

  Het bergen van wrakstukken van vlucht MH17 is vanochtend voor de zesde opeenvolgende dag hervat. Evenals de afgelopen dagen is het de bedoeling dat de wrakstukken naar Torez worden gebracht om daar in treinwagons te worden geladen. De wrakstukken zullen op een later moment naar Charkov worden vervoerd en vervolgens naar Nederland.

 • Nieuws 20 nov. 2014

  Voor vijfde dag wrakstukken geborgen

  Voor de vijfde dag op rij zijn vandaag wrakstukken van vlucht MH17 geborgen. Het bergingsteam heeft volgens planning kunnen werken en de samenwerking met de lokale diensten was ook vandaag goed. Het team verwacht nog enkele dagen bezig te zijn met de werkzaamheden. Op dit moment kan niet gezegd worden hoeveel dagen precies.

 • Nieuws 20 nov. 2014

  Berging wrakstukken hervat

  Vanochtend is de berging van wrakstukken van vlucht MH17 hervat. Evenals de afgelopen dagen is het de bedoeling dat de wrakstukken naar Torez worden gebracht om daar in treinwagons te worden geladen. De wrakstukken zullen op een later moment naar Charkov worden vervoerd en vervolgens naar Nederland.

 • Nieuws 19 nov. 2014

  Opnieuw wrakstukken geborgen

  Vandaag zijn opnieuw wrakstukken van vlucht MH17 geborgen. Het bergingsteam heeft op twee locaties in het gebied kunnen werken en wrakstukken bij de plaats Torez in treinwagons geladen. De wrakstukken zullen op een later moment worden vervoerd naar Charkov en vervolgens naar Nederland. Wanneer de omstandigheden het toelaten, zal de bergingsmissie morgen worden voortgezet.

 • Nieuws 19 nov. 2014

  Berging wrakstukken hervat

  De berging van wrakstukken van vlucht MH17 is vanochtend hervat. Voor de vierde dag op rij worden in opdracht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid wrakstukken op de crashsite geborgen en in treinwagons geladen. De Onderzoeksraad wil de wrakstukken naar Nederland brengen om ze te kunnen onderzoeken en om een reconstructie te maken van een deel van het vliegtuig.

 • Nieuws 18 nov. 2014

  Derde dag berging wrakstukken afgerond

  De berging van wrakstukken van vlucht MH17 is voor vandaag afgerond. Voor de derde dag op rij heeft het bergingsteam volgens planning kunnen werken en is er goed samengewerkt met de lokale diensten. De wrakstukken zijn naar Torez gebracht, waar ze op treinwagons zijn geladen. Op een later moment worden de wrakstukken vanuit Torez naar Charkov vervoerd en daarna naar Nederland.

 • Nieuws 18 nov. 2014

  Derde dag berging wrakstukken

  Voor de derde opeenvolgende dag is vanochtend gestart met het bergen van wrakstukken van vlucht MH17. Of het bergingsteam op de crashsite kan werken, is onder meer afhankelijk van de veiligheidssituatie en het weer. Tot nu toe heeft het bergingsteam volgens planning kunnen werken en zijn wrakstukken overgebracht naar Torez en daar op treinwagons geladen, die later naar Charkov worden getransporteerd.

 • Nieuws 17 nov. 2014

  Berging wrakstukken opnieuw goed verlopen

  De berging van wrakstukken van vlucht MH17 is vandaag goed verlopen en het team heeft volgens planning kunnen werken. Voor de tweede achtereenvolgende dag zijn wrakstukken van de crashsite weggehaald ten behoeve van het onderzoek naar de oorzaak van de crash. Onder meer het staartstuk is vandaag geborgen. Opnieuw zijn de wrakstukken naar het treinstation van Torez gebracht en daar op treinwagons geladen. Op een later moment zullen de wrakstukken per trein naar Charkov worden vervoerd.

 • Nieuws 17 nov. 2014

  Berging wrakstukken MH17 hervat

  De berging van wrakstukken van vlucht MH17 is vandaag hervat. Het is de tweede dag dat er wrakstukken worden geborgen ten behoeve van het onderzoek naar de oorzaak van de crash met vlucht MH17. De wrakstukken zullen eerst naar het plaatsje Torez worden gebracht, waar bergers de wrakstukken op treinwagons laden. Later zullen de wrakstukken via Charkov naar Nederland worden getransporteerd.
   

 • Nieuws 16 nov. 2014

  Eerste wrakstukken MH17 geborgen

  Vandaag zijn de eerste wrakstukken van vlucht MH17 geborgen. De werkzaamheden zijn goed verlopen en voor vandaag afgerond. De geborgen wrakstukken zijn naar het treinstation van Torez gebracht en daar gedeeltelijk al op treinwagons geladen. Op een later moment zullen de geborgen wrakstukken per trein naar Charkov worden vervoerd.

  Wanneer de omstandigheden dat toelaten, zal de berging morgen worden voortgezet. Naar verwachting neemt de berging van wrakstukken meerdere dagen in beslag.

 • Persberichten 16 nov. 2014

  Berging van wrakstukken MH17 gestart

  Vandaag is in opdracht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gestart met de berging van wrakstukken van vlucht MH17. De wrakstukken zullen naar Nederland worden gebracht voor verder onderzoek en voor de reconstructie van een deel van het vliegtuig.

  Naar verwachting zal de berging meerdere dagen in beslag nemen, afhankelijk van onder meer de veiligheidssituatie en bijvoorbeeld het weer. Per dag wordt beoordeeld of het mogelijk is om in het gebied te werken. De geborgen wrakstukken zullen eerst op een locatie nabij de crashsite worden verzameld en gaan van daaruit naar Charkov. Vanuit Charkov worden de onderdelen naar Nederland gebracht. De Onderzoeksraad kan nog geen mededelingen doen over de wijze van transport en wanneer dat zal plaatsvinden.

 • Persberichten 6 nov. 2014

  Onderzoeksraad geeft opdracht voor bergen wrakstukken MH17

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft opdracht gegeven voor het  bergen van wrakstukken van vlucht MH17 en deze naar Nederland over te brengen. De Raad wil voor het onderzoek naar de oorzaak en het verloop van de crash een reconstructie maken van een deel van het toestel.

 • Nieuws 13 okt. 2014

  Onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft op 23 juli 2014 de leiding over het internationale onderzoek naar de toedracht van het neerstorten van vlucht MH17 overgenomen. Dit is gebeurd op verzoek van Oekraïne en in overleg met ICAO. Annex 13 van het ICAO-verdrag biedt het land waar het vliegtuigongeval zich heeft voorgedaan de mogelijkheid om op basis van onderlinge overeenstemming het onderzoek te delegeren aan een ander betrokken land. Hierover zijn afspraken gemaakt in een Memorandum of Understanding tussen beide landen en in een overeenkomst tussen het Oekraïense National Bureau of Air Accidents Investigation en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In Nederland is de Onderzoeksraad voor Veiligheid de aangewezen onafhankelijke organisatie die onderzoek doet naar voorvallen in de luchtvaart.

 • Nieuws 4 sep. 2014

  Publicatie rapport van eerste bevindingen MH17

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert dinsdag 9 september 2014 het rapport van eerste bevindingen (preliminary report) over de crash van vlucht MH17. Dat gebeurt om 10.00 uur via de website van de Onderzoeksraad.

 • Kort bericht 20 aug. 2014

  Vragen en antwoorden over het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17

  1. Waarom is onderzoek nodig?
  Wanneer een vliegtuigongeluk plaatsvindt, is het van groot belang om door het doen van onderzoek een helder beeld te krijgen van de oorzaak. Hierdoor kunnen nabestaanden, andere betrokkenen en de (internationale) samenleving op basis van feiten te weten komen wat er gebeurd is. Daarnaast kan onderzoek bijdragen aan de veiligheid in de (burger)luchtvaart: waar nodig en relevant worden aanbevelingen gedaan om herhaling in de toekomst te voorkomen. 

  De Onderzoeksraad vindt het van groot belang dat het neerstorten van vlucht MH17 breed en diepgaand wordt onderzocht. Daarom wordt naast het (internationaal) onderzoek naar de oorzaak van de crash ook de besluitvorming rondom vliegroutes en de beschikbaarheid van passagierslijsten onderzocht.

 • Persberichten 11 aug. 2014

  Onderzoek oorzaak vliegramp MH17 gaat door vanuit Den Haag

  Het onderzoek naar de vliegramp met vlucht MH17 gaat onder leiding van de Onderzoeksraad voor Veiligheid door vanuit Den Haag. De afgelopen weken heeft een internationaal team van circa 25 luchtvaartonderzoekers in Oekraïne zoveel mogelijk onderzoeksinformatie verzameld. Voor de analyse van deze gegevens en het schrijven van het rapport van voorlopige bevindingen is langer verblijf in Oekraïne niet noodzakelijk. Het team is daarom verplaatst naar Den Haag om daar verder te werken.

 • Kort bericht 25 jul. 2014

  Wat onderzoekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid?

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid voert drie onderzoeken uit naar aanleiding van het neerstorten van vlucht MH17.

  Toedracht
  Het eerste onderzoek richt zich op het vaststellen van de oorzaak van het neerstorten van het vliegtuig. Dit is een internationaal onderzoek, waarbij meerdere landen betrokken zijn en dat wordt uitgevoerd overeenkomstig de regels van ICAO. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de leiding over dit onderzoek. Op basis van feiten uit het onderzoek wordt beoogd de oorzaak van de crash vast te stellen en andere oorzaken uit te sluiten.

 • Persberichten 25 jul. 2014

  Onderzoeksraad voor Veiligheid richting rampplek

  De komende dagen zullen onderzoekers van het internationale onderzoeksteam naar de oorzaak van de crash, voor onderzoekmissies naar de rampplek vertrekken. Daarnaast gaat het onderzoek op basis van andere bronnen zoals foto’s, satellietbeelden en de recorders (‘zwarte dozen’) door. De missies naar het rampgebied zijn gericht op de verificatie van de reeds verkregen informatie uit andere bronnen, het zoeken naar mogelijk nieuwe informatie en mogelijk in beslag nemen van relevant onderzoeksmateriaal, zoals bepaalde wrakstukken. Doordat al veel informatie verzameld is, kan het onderzoeksteam op de rampplek heel gericht zoeken.

 • Persberichten 24 jul. 2014

  Gegevens Flight Data Recorder MH17 uitgelezen

  Aansluitend op het persbericht van gisteren, heeft het internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Onderzoeksraad voor Veiligheid verder gewerkt aan de Cockpit Voice Recorder en de Flight Data Recorder. Dit vindt plaats op het hoofdkwartier van de Britse Air Accidents Investigation Branch (AAIB) te Farnborough in het Verenigd Koninkrijk. Het internationaal onderzoeksteam heeft vandaag onder meer onderzoek gedaan naar de Flight Data Recorder. De Flight Data Recorder was licht beschadigd, maar het deel dat de gegevens bevat was intact. Ook is er geen bewijs of een indicatie gevonden dat  de Flight Data Recorder is gemanipuleerd. Na dit onderzoek zijn de gegevens van de Flight Data Recorder met succes uitgelezen en deze bleek valide gegevens van de vlucht te bevatten. De gegevens van de Cockpit Voice Recorder en de Flight Data Recorder zullen verder geanalyseerd en gecombineerd worden. 

 • Nieuws 24 jul. 2014

  Toestemming Onderzoeksraad voor verplaatsing wrakstukken

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft ingestemd met het verplaatsen van wrakstukken op de crashsite nadat een verzoek hierover de Raad via de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft bereikt. Dit om de op de rampplek nog aanwezige slachtoffers te kunnen bergen. Dit zal gedaan worden door lokale partijen.


   

 • Persberichten 23 jul. 2014

  Gegevens Cockpit Voice Recorder MH17 uitgelezen

  Op dinsdag 22 juli 2014 om 22.00 heeft de Nederlandse ambassadeur samen met een team van onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in Kiev, de Flight Data Recorder en de Cockpit Voice Recorder (de ‘zwarte dozen’)  in ontvangst genomen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de Engelse Air Accident Investigation Branch (AAIB-UK) verzocht de vluchtgegevens van beide recorders uit te lezen. De recorders zijn naar de AAIB-UK faciliteiten vervoerd en zijn daar in de vroege ochtend van 23 juli gearriveerd.
   

 • Persberichten 23 jul. 2014

  Onderzoeksraad neemt leiding onderzoek: onderzoek in volle gang, zwarte dozen worden uitgelezen

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft sinds gisteravond formeel de leiding over het onderzoek naar de vliegtuigcrash overgenomen van Oekraïne. De twee recorders (‘zwarte dozen’) uit het vliegtuig zijn inmiddels aangekomen in het Verenigd Koninkrijk en worden momenteel door een internationaal team van specialisten uitgelezen en geanalyseerd. In Oekraïne is het onderzoek in volle gang. Hoewel de onderzoekers nog geen veilige toegang tot de crashsite hebben, wordt zowel in Kiev als in Nederland gewerkt aan het verzamelen en het analyseren van gegevens uit  diverse bronnen.

 • Persberichten 18 jul. 2014

  Onderzoeksraad naar Oekraïne voor onderzoek naar vliegramp

  De Onderzoeksraad is geschokt door de vliegramp in Oekraïne en leeft mee met de nabestaanden. De Raad wil alles in het werk stellen om voor de nabestaanden een zo duidelijk mogelijk beeld van de ramp te krijgen. Daarom reist de Onderzoeksraad voor Veiligheid zo snel mogelijk af naar de Oekraïne om deel te nemen aan het internationaal onderzoek naar de vliegramp in de regio van Donetsk.

Impressie van de wrakstukken MH17 op vliegbasis Gilze Rijen.

Download video