Sector Bouw en dienstverlening

Koolmonoxide - Onderschat en onbegrepen gevaar

Introductie

Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar koolmonoxideongevallen blijkt dat 46% van de ongevallen gebeurt met een cv-installatie; het merendeel modern en goed onderhouden. Dit wijkt af van het beeld dat vooral oude geisers of slecht onderhouden toestellen te veel koolmonoxide zouden produceren. Verder constateert de Onderzoeksraad in het vandaag gepubliceerde rapport dat periodiek onderhoud aan installaties geen afdoende bescherming vormt tegen koolmonoxideongevallen. De verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen bieden te weinig garantie voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud. Ook koolmonoxidemelders vervullen hun waarschuwende functie niet vlekkeloos.
 
Tot nu toe wordt aangenomen dat jaarlijks ten minste vijf à tien dodelijke slachtoffers vallen door blootstelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide en enkele honderden gewonden. Naar inschatting van de Raad is de omvang van het probleem met koolmonoxide drie tot vijf keer zo groot. De symptomen van koolmonoxidevergiftiging worden echter vaak niet herkend zodat een juiste diagnose uitblijft.

Statistieken

 • Startdatum onderzoek 11 jun. 2014
 • Einddatum onderzoek 18 nov. 2015
 • Type onderzoekVolledig
 • Status onderzoekAfgerond

Fasen:

Publicatie

 • Nieuws 29 sep. 2016

  Maatregelen genomen naar aanleiding van rapport “Koolmonoxide: Onderschat en onbegrepen gevaar”

  Het kabinet heeft naar aanleiding van de zes aanbevelingen uit het rapport “Koolmonoxide: On­der­schat en on­begrepen gevaar” maatregelen genomen om de kans op en gevolgen van koolmonoxideongevallen te verkleinen. De Onderzoeksraad is positief over de maat­regelen die de minister voor Wo­nen en Rijksdienst en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nemen. De Onderzoeksraad merkt daarbij op dat het nog enige tijd zal du­ren voordat daadwerkelijk dui­delijk is of alle aan­be­velingen worden opgevolgd. Over de op­vol­ging van één aanbeveling moet namelijk nog worden besloten en voor de opvolging van en­ke­le andere aanbeve­lingen is af­stemming op Europees niveau nood­za­kelijk.  

 • Persberichten 18 nov. 2015

  Helft ongevallen koolmonoxide bij cv-installaties

  Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar koolmonoxideongevallen blijkt dat 46% van de ongevallen gebeurt met een cv-installatie; het merendeel modern en goed onderhouden. Dit wijkt af van het beeld dat vooral oude geisers of slecht onderhouden toestellen te veel koolmonoxide zouden produceren. Verder constateert de Onderzoeksraad in het vandaag gepubliceerde rapport dat periodiek onderhoud aan installaties geen afdoende bescherming vormt tegen koolmonoxideongevallen. De verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen bieden te weinig garantie voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud. Ook koolmonoxidemelders vervullen hun waarschuwende functie niet vlekkeloos.

 • Downloads

Rapporten

Aanbevelingen

Reacties

Koolmonoxide - Onderschat en onbegrepen gevaar

Download video