Sector Industrie, buisleidingen & netwerken

Aardbevingsrisico's in Groningen

Introductie

Op 16 augustus 2012 werd het Groningse dorp Huizinge opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. Het was de zwaarste door gaswinning veroorzaakte beving die tot dan toe in Nederland was waargenomen. De beving veroorzaakte veel schade en leidde tot bezorgdheid. Het vertrouwen van bewoners in de veiligheid van de gaswinning en de daarbij betrokken partijen zakte naar een dieptepunt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid volgde het dossier al langer en begin 2014 besloot de Raad een onderzoek te starten. De Onderzoeksraad heeft hierbij de besluitvorming over de gaswinning in Groningen onderzocht en heeft daarbij specifiek gekeken naar de manier waarop de veiligheid van inwoners in relatie tot aardbevingen is meegewogen. Dit onderzoek bestrijkt de periode vanaf de ontdekking van het gasveld in Groningen in 1959 tot de presentatie van het pakket aan maatregelen door de minister van Economische Zaken in januari 2014. 

Opvolging aanbevelingen 2017
In het eindrapport heeft de Onderzoeksraad een aantal aanbevelingen gedaan aan verschillende partijen. Deze aanbevelingen hebben als doel om er voor te zorgen dat het veiligheidsbelang meer aandacht krijgt bij verdere ontwikkeling van het Groningenveld en bij activiteiten in de diepe ondergrond. Het is gebruikelijk dat de Raad enige tijd na publicatie van het eindrapport bekijkt hoe de partijen invulling geven aan de aanbevelingen. Begin 2017 heeft de Raad besloten om te kijken hoe de aanbevelingen van het rapport ‘Aardbevingsrisico’s Groningen’ zijn opgepakt en tot welk resultaat dat heeft geleid. Aanvullend op de schriftelijke reacties van de partijen voert de Onderzoeksraad hiervoor ook een aantal gesprekken.

Interactieve infographic
Klik voor meer informatie over de bij gaswinning betrokken partijen.

Statistieken

  • Startdatum onderzoek 23 jan. 2014
  • Einddatum onderzoek 18 feb. 2015
  • Type onderzoekVolledig
  • Status onderzoekAfgerond

Raadslid voor dit project

Fasen:

Publicatie

  • Persberichten 18 feb. 2015

    Veiligheid geen rol bij gaswinning Groningen

    Bij de besluitvorming over de winning van het aardgas uit Groningen is tot 2013 niet zorgvuldig omgegaan met de veiligheid van de inwoners in relatie tot aardbevingen. Risico’s voor inwoners werden niet onderkend: de bij gaswinning betrokken partijen beschouwden het met name als schaderisico dat vergoed kon worden, het veiligheidsrisico achtten zij verwaarloosbaar. In de besluitvorming stond het belang van winning op de eerste plaats: een maximale opbrengst, optimaal gebruik van de Nederlandse bodemschatten en continuïteit in de gasvoorziening. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’, dat vandaag is gepubliceerd.

  • Downloads

Rapporten

Aanbevelingen

Reacties