Sector Defensie

Incidentmeldingen 336 Squadron Koninklijke Luchtmacht

Introductie

Naar aanleiding van meldingen van een medewerker van het 336 Squadron van de Koninklijke Luchtmacht aan de Onderzoeksraad Integriteit Overheid, heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid op hun verzoek onderzoek gedaan naar een deel van vermoede misstanden. Hierbij is onderzocht of de gemelde incidenten en (vlieg)veiligheidstekorten zich momenteel nog voordoen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft op basis van dit onderzoek geconcludeerd dat geen van de gemelde veiligheidstekorten op dit moment nog actueel zijn. Wel zijn gedurende het onderzoek andere aandachtspunten naar voren gekomen die een risico vormen voor de veiligheid bij de Koninklijke Luchtmacht en het 336 Squadron.

Statistieken

  • Startdatum onderzoek 15 okt. 2013
  • Einddatum onderzoek 3 jul. 2014
  • Type onderzoekVolledig
  • Status onderzoekAfgerond

Raadslid voor dit project

Publicatie

  • Persberichten 3 jul. 2014

    Veiligheidstekorten opgelost, wel aandachtspunten bij 336 Squadron Koninklijke Luchtmacht

    Naar aanleiding van meldingen van een medewerker van het 336 Squadron van de Koninklijke Luchtmacht aan de Onderzoeksraad Integriteit Overheid, heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid op hun verzoek onderzoek gedaan naar een deel van vermoede misstanden. Hierbij is onderzocht of de gemelde incidenten en (vlieg)veiligheidstekorten zich momenteel nog voordoen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft op basis van dit onderzoek geconcludeerd dat geen van de gemelde veiligheidstekorten op dit moment nog actueel zijn. Wel zijn gedurende het onderzoek andere aandachtspunten naar voren gekomen die een risico vormen voor de veiligheid bij de Koninklijke Luchtmacht en het 336 Squadron.

  • Downloads

Rapporten