Sector Crisisbeheersing en hulpverlening

Veiligheid van vreemdelingen

Introductie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een onderzoek gedaan naar de veiligheid van vreemdelingen die onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid in Nederland verblijven. Aanleiding voor het onderzoek was het overlijden van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov in het detentiecentrum Rotterdam in 2013. Dit riep vragen op over de veiligheid van vreemdelingen die zich in Nederland in opvanglocaties en detentiecentra bevinden. Het onderzoek richtte zich niet alleen op de fysieke veiligheid, maar ook op de geestelijke gezondheid van vreemdelingen. De Onderzoeksraad startte het onderzoek naar de veiligheid van vreemdelingen mede op verzoek van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Statistieken

  • Startdatum onderzoek 25 apr. 2013
  • Einddatum onderzoek 24 apr. 2014
  • Type onderzoekVolledig
  • Status onderzoekAfgerond

Publicatie

  • Persberichten 24 apr. 2014

    Veiligheid van asielzoekers kan beter

    Er zijn geen aanwijzingen dat asielzoekers en uitgeprocedeerde asielzoekers in opvanglocaties en detentiecentra structureel onveilig zijn. Toch doen zich risico’s voor, waarbij deze vreemdelingen lichamelijke of geestelijke schade kunnen oplopen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn rapport ‘Veiligheid van vreemdelingen’, dat vandaag is gepubliceerd. De Raad adviseert de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dan ook maatregelen te nemen om de risico’s die vreemdelingen lopen te beperken.

  • Downloads

Rapporten

Aanbevelingen

Reacties