Sector Gezondheid

Risico's in de vleesketen

Introductie

Naar aanleiding van een aantal recente incidenten in de vleessector en mede op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken is de Onderzoeksraad een onderzoek begonnen naar de risico’s voor de voedselveiligheid in de vleesketen. De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe die veiligheid op papier is geborgd en hoe overheid (inclusief toezicht) en betrokken bedrijven daar in de praktijk mee omgaan.

Statistieken

  • Startdatum onderzoek 25 apr. 2013
  • Einddatum onderzoek 26 mrt. 2014
  • Type onderzoekVolledig
  • Status onderzoekAfgerond

Raadslid voor dit project

Melding

  • Persberichten 25 apr. 2013

    Onderzoek naar risico's voedselveiligheid vleesverwerkende industrie

    De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft naar aanleiding een aantal recente incidenten in de vleesverwerkende industrie en mede op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken besloten een onderzoek in te stellen naar de risico’s voor de voedselveiligheid bij de productie en verwerking van en handel in vlees. De Onderzoeksraad wil daarbij weten hoe de overheid en de betrokken bedrijven met de risico's voor de voedselveiligheid zijn omgegaan.