Sector Gezondheid

Risico's in de vleesketen

Introductie

Naar aanleiding van een aantal recente incidenten in de vleessector en mede op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken is de Onderzoeksraad een onderzoek begonnen naar de risico’s voor de voedselveiligheid in de vleesketen. De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe die veiligheid op papier is geborgd en hoe overheid (inclusief toezicht) en betrokken bedrijven daar in de praktijk mee omgaan.

Statistieken

  • Startdatum onderzoek 25 apr. 2013
  • Einddatum onderzoek 26 mrt. 2014
  • Type onderzoekVolledig
  • Status onderzoekAfgerond

Raadslid voor dit project

Inzage

Deze fase is afgerond.