Sector Gezondheid

Risico's in de vleesketen

Introductie

Naar aanleiding van een aantal recente incidenten in de vleessector en mede op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken is de Onderzoeksraad een onderzoek begonnen naar de risico’s voor de voedselveiligheid in de vleesketen. De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe die veiligheid op papier is geborgd en hoe overheid (inclusief toezicht) en betrokken bedrijven daar in de praktijk mee omgaan.

Statistieken

  • Startdatum onderzoek 25 apr. 2013
  • Einddatum onderzoek 26 mrt. 2014
  • Type onderzoekVolledig
  • Status onderzoekAfgerond

Raadslid voor dit project

Publicatie

  • Persberichten 26 mrt. 2014

    Veiligheid vlees niet gewaarborgd

    Bedrijfsleven en overheid slagen er niet in de veiligheid van het vlees in de schappen te waarborgen. Het slachtproces in Nederlandse slachterijen biedt te weinig zekerheden om te voorkomen dat onveilig vlees de consument bereikt. Voorts worden de veiligheidsrisico’s van geïmporteerd vlees onvoldoende beheerst en zijn er weinig instrumenten voorhanden om fraude op te sporen. Dit schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn rapport ‘Risico’s in de vleesketen’, dat vandaag is gepubliceerd.

  • Downloads

Rapporten

Aanbevelingen