Sector Industrie, buisleidingen & netwerken

Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam, periode 2000 - 2012

Introductie

Naar aanleiding van een aantal incidenten, de recente stillegging en de aanhoudende onrust rondom het bedrijf Odfjell Terminals Rotterdam, heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid besloten een onderzoek te starten. Het onderzoek richtte zich op de rol van het bedrijf en het systeem waarbinnen de gesignaleerde problemen hebben kunnen voortduren. Hierbij is niet alleen gekeken naar het bedrijf Odfjell, maar ook naar de vergunningverlening, inspecties, toezicht en handhaving en de rol van de overige betrokken partijen waaronder de opdrachtgevers.
 
Update
Op 2 maart 2017 is het rapport: Veiligheid BRZO-bedrijven, lessen na Odfjell gepubliceerd door de Onderzoeksraad.

Statistieken

 • Startdatum onderzoek 1 aug. 2012
 • Einddatum onderzoek 18 jun. 2013
 • Type onderzoekVolledig
 • Status onderzoekAfgerond

Raadslid voor dit project

Publicatie

 • Nieuws 22 dec. 2014

  Vervolgonderzoek Odfjell Terminals Rotterdam

  In juni 2013 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek gepubliceerd over de veiligheid bij Odfjell Terminals Rotterdam (periode 2000-2012). In dat onderzoek zijn aan diverse partijen aanbevelingen gedaan.

 • Persberichten 18 jun. 2013

  Langdurig onbeheerste veiligheidssituatie bij Odfjell Rotterdam

  Onvolkomen toezicht en handhaving leiden tot verhoogde risico’s

  Bij Odfjell Rotterdam is sprake geweest van een langdurig onbeheerste veiligheidssituatie en is niet voldaan aan wet- en regelgeving. Hierdoor hebben werknemers en de omgeving een verhoogd risico gelopen. De toezichthouders waren al jaren op de hoogte van de slechte veiligheidssituatie, maar grepen pas laat in. Vooral de DCMR ging bij het toezicht uit van een goede relatie met het bedrijf, in de veronderstelling dat dit de meest effectieve manier was om de veiligheid bij het bedrijf te waarborgen.  Dat staat in het rapport ‘Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam 2000 – 2012’ dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd.
  Lees hier het volledige persbericht.

 • Downloads

Rapporten

Aanbevelingen

Reacties