Partijen in de gaswinning

De interactieve visualisatie hiernaast toont welke partijen bij de gaswinning zijn betrokken. Klik op een icoon om meer te lezen over deze partij en de bevindingen van de Onderzoeksraad.

In het rapport Aardbevingsrisico’s in Groningen beschrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in hoeverre bij de besluitvorming over de gaswinning in Groningen rekening is gehouden met de veiligheid van bewoners van het gebied in relatie tot aardbevingen. Het onderzoek bestrijkt de periode vanaf de ontdekking van het gasveld in Groningen in 1959 tot de presentatie van het pakket aan maatregelen door de minister van Economische Zaken in januari 2014.

Maatschap Groningen College van Beheer Strategische besluitvorminggaswinning GasTerra In- en verkoop gas ExxonMobil Shell 50% eigendom 50% eigendom advies/toehoorder NAM Gaswinning voor rekening en risico Maatschap SodM Toezichthouder Ministerie EZ Beleid, toezicht, staatsdeelneming 100% eigendom advies/toehoorder Lokale overheden Inwoners Kennispartijen EBN Publiek Privaat