Terug naar overzicht

Beeldbank

Ga naar het onderzoek

Brand bij Chemie-Pack te Moerdijk, 5 januari 2011

 • Bron: KLPD DLV.
 • Bron: KLPD DLV. Luchtfoto van 5 januari 2011, 15:16 uur. Rode kader: rook en vlammen slaan uit dak opslaghal II. Gele kader: het vuur op de plek van de overkapping.
 • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid. Inrichting bedrijfsterrein Chemie-Pack.
 • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid. Opslag van IBC's onder de hoge overkapping bij Chemie-Pack.
 • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid. Schematische weergave van de locaties van de IBC's op het middenterrein bij Chemie-Pack en de voor de werkzaamheden op 5 januari benodigde membraanpomp en stoomcontainer.
 • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid. De initiële brand is ter hoogte van de pomp.
 • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid. De pulserende vlam uit de membraanpomp.
 • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid. Uitbreiding naar de plasbrand.
 • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid. Schematische weergave van de membraanpomp. Hierop zijn de slangen evenals de uitlaatdemper en de persluchtleidingen zichtbaar.
 • Bron: Foto links: KLPD DVO LTFO, detailfoto: NFI. De pomp zoals aangetroffen na de brand met in de omcirekling de persleiding met de afgebroken las. Detailfoto rechts: de stomp. Nu afgezaagd, met de afgebroken koppeling.
 • Bron: HSE rapport. HSE bepertke vuurlast (krantenprop) onder een IBC en het directe gevolg.
 • Bron: HSE rapport. HSE bepertke vuurlast (krantenprop) onder een IBC en het directe gevolg.
 • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid. Chronologie vergunningverlening.
 • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid. Chronologie veiligheidsrapport.
 • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid. Werkverdeling gemeente Moerdijk en Regionale Milieu Dienst. De gemeentelijke organisatie bestaat in Moerdijk uit 287 personen (257 fte).
 • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid. Theorie GRIP-opschaling.
 • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid. Grenzen tussen veiligheidsregio Midden en West-Brabant en veilgheidsregio Zuid-Holland Zuid.
 • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid. Indicatieve weergave van de verspreiding van de rook, veroorzaakt door de brand in Moerdijk.
 • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid. Locatieoverzicht ingezette sirenes.
 • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid. Opschaling van de veiligheidsregio's. In de figuur is de tijd dat de meldkamer GRIP afkondigde als uitgangspunt genomen.
 • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid. Schematische weergave van het BOT-mi in opgeschaalde situatie. De pijlen geven de informatielijnen weer.
 • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid. Schematische benadering van het proces crisiscommunicatie dor de Onderzoeksraad.
 • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid. Partijen betrokken bij crisiscommunicatie tijdens de brand in Moerdijk.
 • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid. Schematische weergave van de werking van de membraanpomp.

Naar aanleiding van een grote brand bij Chemie-Pack, een bedrijf dat zich bezighoudt met opslag, verwerken en verpakken van chemicaliën, heeft de Onderzoeksraad onderzoek gedaan. Het onderzoek van de Raad is toegespitst op het ontstaan van de brand bij Chemie-Pack en de crisisbeheersing en...

Lees meer