Terug naar overzicht

Beeldbank

Ga naar het onderzoek

Emissie van ethyleenoxide bij Shell Moerdijk

  • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid Overzicht van afsluiters A en B, de open verbinding Z-301 en de opslagtanks T301 t/m T304.
  • Bron: Emissie van ethyleenoxide bij Shell Moerdijk Emissie van ethyleenoxide bij Shell Moerdijk
  • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid Schematische weergave van afsluiters A (rood) en B (groen).
  • Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid Schematisch overzicht van de bedrijfsonderdelen op de site van Shell Moerdijk.

In de periode tussen 23 november 2015 en 27 januari 2016 kwam bij Shell Moerdijk onopgemerkt ruim 27 ton ethyleenoxide in de buitenlucht terecht. Ethyleenoxide is een zeer gevaarlijke stof die bij directe blootstelling kan leiden tot ernstige gezondheidsschade. Daarom moet vermeden worden dat...

Lees meer