Werken bij de Onderzoeksraad

Waar de Onderzoeksraad voor Veiligheid voor staat
De Onderzoeksraad, bestaande uit de raad en het bureau, staat voor het doen van onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van voorvallen. Hij zoekt hierbij naar structurele veiligheidstekorten en rapporteert daarover aan de betrokken partijen en de samenleving. Het onderzoek is dan ook het belangrijkste deel van het werk en het product is altijd een rapport.De Raad is een kleine, professionele organisatie die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van de uit te brengen rapporten. Daarom hecht de Raad waarde aan goede onderlinge samenwerking, kennis delen en optimaal benutten, een open en kritische dialoog, een flexibele en coöperatieve instelling en een hoge mate van onafhankelijkheid en integriteit. Aspecten die, naast specifieke inhoudelijke kennis, zeker zo belangrijk zijn voor het welslagen van onze activiteiten.

De Raad als werkgever
De Onderzoeksraad biedt zijn medewerkers een breed en gevarieerd werkaanbod, omdat ieder onderzoek weer anders is en tot nieuwe inzichten leidt. De samenwerking met de raadsleden en met betrokken instanties zoals inspecties en brancheorganisaties doet een appèl op medewerkers om gedurende het onderzoeksproces steeds weer kritisch te zijn.Voor de rechtspositie van de medewerkers geldt het Algemeen Rijks Ambtenaren Reglement. We kennen een 36-urige werkweek en reiskostenvergoeding woon-werkverkeer vindt plaats op basis van 1e klas openbaar vervoer. Medewerkers krijgen alle gelegenheid om zich via opleidingen en trainingen verder te ontwikkelen in de functie en voor het ontwikkelen van specifieke kennis en vaardigheden.

Vacatures
Vacature Senior Onderzoeker Gezondheidszorg/Projectleider 
28 februari 2013