Onderzoek naar risico's voedselveiligheid vleesverwerkende industrie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft naar aanleiding een aantal recente incidenten in de vleesverwerkende industrie en mede op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken besloten een onderzoek in te stellen naar de risico’s voor de voedselveiligheid bij de productie en verwerking van en handel in vlees. De Onderzoeksraad wil daarbij weten hoe de overheid en de betrokken bedrijven met de risico's voor de voedselveiligheid zijn omgegaan.

De Onderzoeksraad zal de komende periode gebruiken om informatie te verzamelen en op basis daarvan zal de Raad de precieze focus in het onderzoek bepalen.