The Dutch Safety Board publishes its annual report each year in the month of May. Ahead of this report, the Board created a short video about the past year.

Overview 2015

News

Korte film over het jaar 2015

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert zijn jaarverslag elk jaar in de maand mei. Vooruitlopend op dit verslag heeft de Raad met een korte video het afgelopen jaar in beeld.

Read more about Korte film over het jaar 2015

Imagery

Investigation data

Start date research

Publication date report

Type Shortened Investigation

Status Completed

Phase Publication