Back to Veiligheid historische zeilvloot - een opvolgingsonderzoek naar aanleiding van twee voorvallen in 2022

Tussentijdse verklaring ‘Veiligheid Historische Zeilvloot’

Deze tussentijdse verklaring geeft een procesupdate over het opvolgingsonderzoek dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid is gestart naar de veiligheid van de historische zeilvloot. Dit onderzoek is in 2022 gestart naar aanleiding van twee dodelijke ongelukken aan boord van historische zeilschepen dat jaar.

In het opvolgingsonderzoek wordt nagegaan in hoeverre er lessen kunnen worden geleerd en wat er nodig is om dit soort ongevallen in de toekomst te voorkomen.

De inzagefase van het onderzoek is afgerond. De ontvangen commentaren van de betrokken partijen op het conceptrapport zijn verwerkt. Het eindrapport wordt binnenkort vastgesteld en zal naar verwachting binnen afzienbare tijd gepubliceerd worden.