Industrie en Omwonenden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop burgers in Nederland worden beschermd tegen de risico’s van soms jarenlange industriële uitstoot. Blootstelling aan industriële stoffen kan schade veroorzaken aan de gezondheid. Onderdeel van het onderzoek is in hoeverre rekening wordt gehouden met gezondheidseffecten voor omwonenden bij het toestaan en controleren van langdurige industriële uitstoot.

Op de onderzoekspagina industrie en omwonenden is het rapport inclusief aanbevelingen te vinden. Ook deze pagina staat ook een infographic met de belangrijkste aanbevelingen.