Back to Approach to Corona crisis

Onderzoeksraad publiceert resultaten coronaonderzoek in deelrapporten

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert het onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis in Nederland in verschillende deelrapporten. De publicatie van het eerste deelrapport over de eerste periode van de coronacrisis wordt medio februari 2022 verwacht. De crisis is nog gaande en de Raad blijft de crisisaanpak volgen en onderzoeken. Na het eerste deel zijn reeds een tweede en derde deelrapport voorzien.

Deel I
Het eerste deelrapport bestrijkt de crisisaanpak tijdens de eerste golf van coronabesmettingen. Dit is de periode maart 2020 tot september 2020. Het onderzoek gaat in op de voorbereidingen in Nederland op een pandemie, de besluitvorming en crisisstructuur tijdens deze eerste periode, het omgaan met onzekerheid en het draagvlak in samenhang met de crisiscommunicatie van de overheid. Daarnaast gaat het onderzoek specifiek in op de gevolgen van de crisisaanpak voor de verpleeghuizen.

Voor dit eerste deel van het onderzoek zijn duizenden documenten bestudeerd en hebben honderden interviews plaatsgevonden met betrokkenen in de aanpak van de crisis. Ook werd tijdens het onderzoek de crisis voortdurend gemonitord door met regelmaat gesprekken te voeren met sleutelfiguren.

Deel II
Het tweede deelrapport richt zich op de tweede en derde golf van coronabesmettingen, de periode van september 2020 tot juli 2021. In dit deel wordt de aanpak van het vaccinatieprogramma onderzocht en drie ingevoerde maatregelen uit deze periode: de mondkapjesplicht, de scholensluiting van basis- en voortgezet onderwijs en de avondklok. De onderwerpen van het tweede deel vinden soms hun oorsprong in de eerste periode van de crisis. Daarom zal bij het onderzoek naar de maatregelen die in de tweede onderzoeksperiode van kracht zijn geworden, nadrukkelijk ook worden gekeken naar afwegingen hierover en voorbereidingen hierop tijdens de eerste periode.

De Onderzoeksraad verwacht het tweede deelrapport rond de zomer van 2022 te publiceren.

Deel III
De Onderzoeksraad zet het onderzoek voort gedurende de crisis en voorziet ook een derde deelonderzoek te publiceren.

Inzicht in de lessen van de crisisaanpak
De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt veiligheidsincidenten en -crises om lessen te trekken voor de toekomst. Het onderzoek Aanpak Coronacrisis is voor iedereen die bij de Nederlandse corona-aanpak betrokken is geweest, om lessen te leren voor de aanpak van gezondheidscrises die mogelijk in de toekomst op ons afkomen. Tegelijkertijd is het onderzoek bedoeld voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de impact en het effect van de Nederlandse crisisaanpak tijdens de coronapandemie. Ieder van ons heeft namelijk met de gevolgen van deze crisis te maken gehad in het dagelijks leven.

Bekijk de onderzoekspagina hier