Start verkenning wateroverlast Limburg

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een verkenning naar aanleiding van de ernstige wateroverlast van de afgelopen week in Limburg, met het oog op een mogelijk onderzoek. Inwoners van Limburg werden geconfronteerd met veel overlast en veiligheidsrisico’s door de overstroming. De Raad focust zich in deze verkenning op de veiligheid van de burgers die voor de preventie van wateroverlast en tijdens de crisis afhankelijk waren van besluitvorming en optreden van overheden. Ook zal de Raad de mogelijke evaluaties en onderzoeken van andere partijen meenemen in de verkenning.