Verkenningen van de Raad

De Onderzoeksraad heeft in de afgelopen jaren verschillende verkenningen uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in de onderstaande publicaties uit 2019, 2018 en 2013.

Verkenning maatschappelijke effectiviteit (2019)

Op welke wijze levert de Onderzoeksraad de meest effectieve bijdrage aan de samenleving? De Raad heeft weliswaar naam gemaakt met zijn onderzoeken, maar mag daarom nog niet op zijn lauweren rusten. Daarom onderzoeken de auteurs in deze publicatie hoe de ervaring, deskundigheid en bevoegdheden van de Onderzoeksraad het beste kunnen worden ingezet. Dit is de start van een discussie binnen de Raad waarvan het nog niet duidelijk is hoe die precies zal uitpakken. Dat zal in de komende jaren blijken.

Lees hier de publicatie 'Verkenning maatschappelijke effectiviteit'.

Onafhankelijk onderzoek in het publiek belang (2018)

In 2018 heeft de Onderzoeksraad een publicatie uitgebracht over onafhankelijk onderzoek in het publiek belang. Onafhankelijk onderzoek naar een ramp of kwestie die de publieke orde verstoort, heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Het brengt de feiten rond het pijnlijke voorval aan het licht en stelt de samenleving in staat de gebeurtenis te duiden, te verwerken en ervan te leren. Maar wat is dat eigenlijk, onafhankelijk onderzoek? En hoe geef je dat goed vorm? 

Lees hier de publicatie 'Onafhankelijk onderzoek in het publiek belang'.

Veiligheid in perspectief (2013)

De Onderzoeksraad heeft in 2013 het boek 'Veiligheid in perspectief' gepubliceerd, waarin gekeken wordt naar de rode draad in ruim zestig grote en tweehonderd kleinere onderzoeken. In het boek wordt de balans opgemaakt: waar is veiligheidswinst te boeken en wat valt er te leren uit het verleden? 

Lees hier de publicatie 'Veiligheid in perspectief'.