Literatuur over de Raad

Door de jaren heen heeft de Raad diverse publicaties laten uitbrengen over het werk van de Raad.

In opdracht van de Onderzoeksraad heeft de Universiteit van Tilburg drie publicaties uitgebracht over de verhouding tussen het strafrechtelijk onderzoek en het onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, het onafhankelijk onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het strafrechtelijk onderzoek en over het gebruik van rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in juridische procedures. 

Deze publicaties zijn hier te vinden:

T. Kooijmans, J.B.H.M. Simmelink, De verhouding tussen het strafrechtelijk onderzoek en het onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Universiteit van Tilburg, Faculteit Rechtsgeleerdheid (2007).

M.S. Groenhuijsen, T. Kooijmans, Het onafhankelijk onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het strafrechtelijk onderzoek, Tilburg University, Law School (2011).

T. Kooijmans, T.F.E. Tjong Tjin Tai & B.W.N. de Waard, ​Het gebruik van onderzoeksinformatie en rapporten van de Onderzoeksraad voor veiligheid in juridische procedures​, Tilburg University, Law School (2014).

Daarnaast heeft Hans Bekke een boek geschreven over het werkveld van de Onderzoeksraad en de robuustheid van de Onderzoeksraad als organisatie. Dit boek is hier te vinden:

H. Bekke, Een mijnenveld vol veiligheid, Robuustheid en kwetsbaarheid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Kluwer (2014).