Back to Crossing safety - A risky crossing of interests

Reactie staatssecretaris op aanbevelingen rapport Overwegveiligheid

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wil binnen vijf jaar alle onbeveiligde spoorwegovergangen opheffen. Dat schrijft zij in een reactie op de aanbevelingen uit het rapport ‘Overwegveiligheid, een risicovolle kruising van belangen’ dat de Onderzoeksraad in juli 2018 heeft gepubliceerd.

Omdat de gewenste sluiting van overwegen afhankelijk is van samenwerking en snelle besluitvorming, wordt er met alle betrokken partijen een convenant opgesteld waarin de gezamenlijke ambitie wordt vastgelegd. Een onafhankelijke, landelijke bemiddelaar moet toezien op de naleving van de afspraken uit het convenant. Het streven is om binnen 5 jaar alle circa 180 openbare en openbaar toegankelijke overwegen op het reizigersnet te sluiten.

De staatssecretaris reageert in de brief ook op de overige, door de Onderzoeksraad opgestelde aanbevelingen.  Zo worden beveiligde overwegen aangepakt door met het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) de grootste risico’s weg te nemen. 

De Onderzoeksraad beoordeelt in de komende maanden of met de aangekondigde maatregelen de aanbevelingen uit het onderzoek voldoende zijn opgevolgd. Deze notitie zal te zijner tijd ook worden gepubliceerd op de website van de Onderzoeksraad.