IT Leerwerk student / stagiair

De Onderzoeksraad zoekt een HBO student op het gebied van ICT om de IT coördinator te ondersteunen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid zoekt een HBO leerwerk student, leerarbeidsplaats student of een student aan een duale opleiding op het gebied van ICT, of een stagiair, om de IT coördinator te komen ondersteunen.

De IT coördinator is geplaatst binnen de afdeling Bedrijfsvoering en is de spin in het web van alles voor wat betreft de ICT voorzieningen van de organisatie. Vanuit die rol stuurt de coördinator de externe, ondersteunende partijen aan. De gezochte student ondersteunt de IT coördinator met het vormgeven en/of herzien van ICT procedures, processen en werkinstructies en wordt uitgedaagd om mee te denken over de verdere professionalisering.

Taken

Vorm geven, inrichten en/of herzien van processen, procedures en werkinstructies. Hierbij is te denken aan:

 • In -en uitdiensttreding personeel;
 • Aanvragen rechten op mappen, mailboxen, applicaties, etc.;
 • Uitgifte en beheer ICT bedrijfsmiddelen;
 • Beheer Datacenter en andere CR’s (logging, regels etc.).
 • Change management (aanvraag wijzigingen RFC en R&I, aansluiten op proces van toeleverancier);
 • Afvoer en vernietiging EOL apparatuur;
 • Deskside support.

Dit overzicht is niet limitatief, er kunnen werkzaamheden voorkomen die hierboven niet beschreven zijn. Deze zullen altijd in goed overleg besproken worden.

Ondersteuning van de IT coördinator m.b.t. operationele zaken, zoals gebruikersondersteuning en uitgifte ICT middelen, logging en registratie serviceverzoeken etc.

De gezochte kandidaat:

 • is proactief en assertief.
 • heeft gedegen kennis van ITIL.
 • heeft kennis van IT servicemanagement.
 • heeft kennis van informatiebeveiliging en standaarden.
 • denkt graag mee (sparringpartner).
 • is zelf startend en kan goed zelfstandig werken.

De Onderzoeksraad biedt een veelzijdige functie in een interessante en soms hectische werkomgeving, waarin maatschappelijk relevant onderzoek wordt verricht. Je komt werken in een vrolijk en enthousiast team. Het betreft een parttime plaats van maximaal 32 uur per week. Binnen die tijd is enige ruimte aanwezig om te kunnen werken of brainstormen over een afstudeeronderwerp wanneer de student in die fase van de studie is. De bezoldiging is afhankelijk van de vraag of dit resulteert in een aanstelling (bij een leerwerkstudent, leerarbeidsplaats of duaal studerend) of een stageovereenkomst (bij een stagiair). De aanstelling of stageovereenkomst is van tijdelijke aard, er zal na afronding opleiding of stage geen recht op een vast dienstverband ontstaan. De termijn van de aanstelling is mede afhankelijk van de mogelijkheden die er vanwege de studie zijn, echter deze zal nooit langer zijn dan twee jaar. Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de procedure.

Voor informatie over deze procedure kun je contact opnemen met Jantine Verburg, personeelsadviseur, 070 333 70 00. Wij ontvangen jouw motivatie (aangevuld met informatie van en over de opleiding die je volgt) en curriculum vitae graag uiterlijk 31 december 2018 per e-mail op: personeelsloket@onderzoeksraad.nl.

Bekijk hier de vacature in PDF.