HBO Leerwerk student Personeel & Organisatie

De Onderzoeksraad zoekt een HBO student om het team van Personeel en Organisatie te komen versterken.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid zoekt een HBO leerwerk student, leerarbeidsplaats student of een student aan een duale opleiding op het gebied van Personeelszaken, Personeel & Arbeid of Human Resource Management om het team van Personeel en Organisatie te komen versterken.

Personeel en Organisatie is binnen de Onderzoeksraad voor Veiligheid geplaatst binnen de afdeling Bedrijfsvoering. Het team bestaat uit twee P&O Adviseurs die verantwoordelijk zijn voor alle personele aangelegenheden die zich kunnen voordoen binnen de organisatie. De gezochte student ondersteunt het team met administratieve en uitvoerende werkzaamheden en is van harte welkom om mee te denken en te werken in verdere ontwikkeling van het personeels- en organisatiebeleid binnen de organisatie voor zover dit binnen de verantwoordelijkheid van het team P&O valt.

Taken:

 • Administratieve werkzaamheden rondom in- en uitstroom personeel
 • Beantwoording standaard vragen van interne en externe contacten
 • Digitaal personeelsdossier up-to-date houden
 • Ondersteunen organisatie opleidingskalender
 • Ondersteunen invoering Strategische Personeel Planning
 • Opstellen concept brieven van aanstelling
 • Verzuimregistratie
 • Salarismutaties
 • Agendabeheer P&O team
 • Diverse voorkomende administratieve handelingen

Dit overzicht is niet limitatief, er kunnen werkzaamheden voorkomen die hierboven niet beschreven zijn. Deze zullen altijd in goed overleg besproken worden.

De gezochte kandidaat:

 • Volgt een HBO opleiding op het betreffende vakgebied
 • Is in staat snel zelfstandig uitvoerende taken op te pakken
 • Is oplossingsgericht
 • Is organisatiesensitief
 • Is een prettig mens, vrolijk, relativerend en met humor
 • Gegeven de samenstelling van het team zal bij gebleken geschiktheid de voorkeur uit gaan naar een mannelijke kandidaat

De Onderzoeksraad biedt een veelzijdige functie in een interessante en soms hectische werkomgeving, waarin maatschappelijk relevant onderzoek wordt verricht. In een vrolijk en enthousiast team. Het betreft een parttime plaats van maximaal 32 uur per week. Binnen die tijd is enige ruimte aanwezig om te kunnen werken of brainstormen over een afstudeeronderwerp wanneer de student in die fase van de studie is. De bezoldiging is gesteld op schaal 6 BBRA. De aanstelling is van tijdelijke aard, er zal na afronding opleiding geen recht op een vast dienstverband ontstaan. De termijn van de aanstelling is mede afhankelijk van de mogelijkheden die er vanwege de studie zijn, echter deze zal nooit langer zijn dan twee jaar. Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de procedure.

Bekijk de PDF versie van de vacature hier.