News

The latest news from the Dutch Safety Board (Dutch)

BOPEC - Bonaire: brandveiligheid door gebrekkig onderhoud niet op orde

BOPEC - Bonaire: brandveiligheid door gebrekkig onderhoud niet op orde De brandveiligheid bij de Bonaire Petroleum Corporation op Bonaire was op 8 september 2010 niet op orde. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport, dat vandaag is gepresenteerd. Als gevolg van gebrekkig onderhoud functioneerden de brandbestrijdingssystemen van het bedrijf niet. De overheid van Bonaire heeft nagelaten om eisen te stellen aan en toezicht te houden op de activiteiten en de bedrijfsbrandweer van BOPEC. Hierdoor kon op 8 september een brand in een opslagtank gevuld met licht ontvlambare nafta niet worden geblust. De tank is volledig uitgebrand.

Veiligheid fiets-/voetveren moet beter gewaarborgd

Dagelijks maken in Nederland 25.000 mensen gebruik van een fiets-/voetveer, terwijl niet is gewaarborgd dat deze vorm van openbaar vervoer aan een bepaald minimum veiligheidsniveau voldoet. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag naar aanleiding van de aanvaring tussen een veerpont en een motorvrachtschip op het Rijn-Schiekanaal in Rijswijk op 31 januari van dit jaar.

Veiligheid in gedrang door complexiteit in structuur uitvoering bouwwerken

Vloer B-Tower ingestort door onvoldoende stabiele ondersteuning.

De veiligheid komt in het gedrang door de complexiteit in de structuur van de uitvoering van bouwwerken waar meerdere onderaannemers bij betrokken zijn. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn rapport over de instorting van een vloer van de B-tower in Rotterdam, dat vandaag is gepubliceerd. Bij het ongeval raakten op 21 oktober 2010 vijf medewerkers zwaargewond. De derde verdiepingsvloer is tijdens de bouw ingestort doordat de tijdelijke ondersteuningsconstructie - een steigersysteem - onvoldoende stabiel was. De ondersteuningsconstructie blijkt niet volgens het ontwerp opgebouwd: er ontbraken 55 van de 59 schoren. Deze schoren waren essentieel voor de stabiliteit van de constructie.

Brandveiligheid in zorginstellingen moet beter

De brandveiligheid in zorginstellingen moet verbeterd worden. Dat staat in het rapport ‘Brand in Rivierduinen: veronderstelde veiligheid’ dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd. In maart 2011 kwamen drie patiënten om het leven bij een brand in psychiatrische instelling Rivierduinen in Oegstgeest. Uit het onderzoek naar deze brand blijkt dat zorginstellingen met hun brandveiligheidsmaatregelen te weinig rekening houden met de verminderde zelfredzaamheid van de patiënten. Dit leidt ertoe dat zij in de praktijk niet goed zijn voorbereid op een eventuele brand.